کلاس آنلاین
نرم افزار برگزاری کلاس آنلاین
کلاس آنلاین
نرم افزار برگزاری کلاس آنلاین

تاریخ آزمون آنلاین سنجش

آزمون آنلاین سنجش

سازمان سنجش آموزش کشور، برگزارکننده آزمون های آزمایشی می باشد و اقدامات موردنیاز را به منظور به وجود آوردن آمادگی های لازم برای شرکت و قبولی داوطلبین کنکور دانشگاه های سراسری و آزاد مهیا می نماید. این امتحانات به استانداردهای کنکور سراسری نزدیک است و در زمان و تاریخ معینی به منظور سنجش میزان آمادگی شرکت کنندگان در دروس پایه انجام می گردد.

امتحانات آزمایشی سازمان سنجش در 13 مرحله تابستانه ، مرحله ای و جامع اجرا می گردد که هریک از این آزمونهای سنجش با هدفی مشخص به منظور آمادگی شرکت کنندگان در کنکور برگزار می گردد . تمامی متقاضیان به منظور شرکت در آزمون آنلاین سنجش لازم می باشد که در سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjeshserv.ir وارد شوند و فرم ثبت نام را تکمیل نمایند. متقاضیان شرکت در آزمون سنجش تا زمان برگزاری آزمون زمان دارند تا منابع مربوط به رشته امتحانی خود را بر اساس بودجه بندی عنوان شده مطالعه کرده و آمادگی موردنیاز را به منظور شرکت در جلسه آزمون کسب نمایند.

زمان برگزاری آزمون های آزمایشی سازمان سنجش 99 - 1400

تاریخ و زمان برگزاری آزمون آنلاین سنجش به چه صورت می باشد؟

بر اساس تقویم آموزشی سازمان سنجش، تاریخ هر یک از آزمون های آزمایشی سازمان سنجش طبق جدول زمان بندی زیر صورت می گیرد . لازم به ذکر است هر یک از شرکت کنندگان آزمون های تابستانه ، مرحله ای و جامع باید بر اساس حوزه امتحانی درج شده بر روی کارت ورود به جلسه آزمون آزمایشی سازمان سنجش در امتحان حاضر شوند. جدول زمان بندی ارائه شده به صورت زیر می باشد:

ثبت نام آزمون های آزمايشی سنجش دوازدهم (سال تحصيلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)
آزمون های آزمایشی  مهلت ثبت نام اینرنتی تاریخ برگزاری آزمون گروه های آزمایشی
تابستانه اول تابستانه تا روز سه شنبه مورخ99/05/07 روز جمعه مورخ 99/05/24
دوم تابستانه تا روز سه شنبه مورخ99/05/28 روز جمعه مورخ 99/06/14
سوم تابستانه تا روز سه شنبه مورخ99/06/10 روز جمعه مورخ 99/06/286
مرحله ای مرحله 1 تا روز سه شنبه مورخ99/07/08 روز جمعه مورخ 99/07/25
مرحله 2 تا روز سه شنبه مورخ99/07/29 روز جمعه مورخ 99/08/16
مرحله 3 تا روز سه شنبه مورخ99/08/20 روز جمعه مورخ 99/09/07
مرحله 4 تا روز دوشنبه مورخ 99/09/24 روز جمعه مورخ 99/09/28
مرحله 5 تا روز سه شنبه مورخ99/10/15 روز جمعه مورخ 99/10/19
مرحله 6 تا روز سه شنبه مورخ99/10/23 روز جمعه مورخ 99/11/10
مرحله 7 تا روز دوشنبه مورخ99/11/27 روز جمعه مورخ 99/12/01
مرحله 8 تا روز دو شنبه 99/12/11 روز جمعه مورخ 99/12/15
جامع جامع نوبت اول ( پایه ) تا روز دوشنبه 1400/01/23 روز جمعه مورخ 1400/01/27
جامع نوبت دوم تا روز سه شنبه مورخ1400/01/31 روز جمعه مورخ 1400/02/17
جامع نوبت سوم تا روز سه شنبه مورخ1400/02/20 روز جمعه مورخ 1400/03/07
جامع نوبت چهارم تا روز سه شنبه مورخ 1400/03/24 روز دوشنبه مورخ 1400/03/31

لازم به ذکر است زمان و تاریخ برگزاری آزمون آزمایشی جامع مرحله چهارم سازمان سنجش به سبب مصادف شدن با روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تغییر کرده و در روز دوشنبه مورخ 1400/03/31 به طور آنلاین انجام می شود.

همچنین همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سازمان سنجش به منظور شرکت در جلسه آزمون الزامی است. کارت ورود به جلسه چند روز قبل از تاریخ انجام آزمون بر روی سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد و شرکت کنندگان می توانند نسبت به پرینت و چاپ آن اقدام کنند.

راهنمای حضور در آزمون آنلاین سازمان سنجش 1399- 1400

به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور ، شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون های آزمایشی سنجش را به شکل غیرحضوری و آنلاین برگزار می نماید. 

مراحل حضور در آزمون آنلاین و غیرحضوری سنجش

به دلیل اینکه حضور در آزمون های آزمایشی موجب می گردد تا در جمع بندی کنکور  با مفاهیم مهم و نکات کوچک که در برنامه ریزی مطالعاتی خودبه آن توجه نکرده اید آشنا شوید و آنها را یاد بگیرید در نتیجه شرکت در آزمون آزمایشی سنجش را به شما توصیه می کنیم . همچنین قرارگرفتن در محیط آزمون ، سبب می گردد تا برای شرکت و حضور در جلسه کنکورآمادگی لازم را کسب نمایید.

 


لیست مقالات