درباره مَدیار

مَدیار چیست؟

مَدیار یک سامانه ارتباطی می باشد بین اولیاء و مدرسه (معلمین ، معاونین و مدیران)
این سامانه شامل اپلیکیشن برای اولیاء و معلمین و پنل مدیریتی در سایت برای مدیران می باشد.

ارتباط اولیا و مدرسه

سامانه هوشمند مدیار اولین و کاملترین برنامه تحت موبایل می باشد که به سادگی بین والدین دانش آموزان و معلمین و دیگر پرسنل مدرسه ارتباط برقرار می کند. این ارتباط از پیگیری نمرات و امتحانات گرفته تا با خبر شدن از رویداد ها و اخبار مدرسه و حتی ارسال پیام به معلمین و برعکس