آزمون آنلاین راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

در این قسمت مدرسه می تواند آزمون های تستی و تشریحی خود را در سامانه قرار دهد و دانش آموزان می توانند از طریق پنل به سوالات پاسخ دهند و سیستم به صورت اتوماتیک پاسخ ها را بررسی کرده و جواب ها را نمایش می دهد. ستون های آزمون آنلاین عبارتند از :

  • نام آزمون : در این قسمت اسم آزمون نشان داده می شود. مانند آزمون درس علوم پایه سوم
  • مخاطب : در این قسمت می توانید مخاطب خود را مشاهده نمایید. آزمون می تواند از یک شخص، یک کلاس، یک مقطع، یک سمت و یا همه دانش آموزان گرفته شود.
  • تاریخ و ساعت شروع و پایان : در این قسمت تاریخ و ساعت آغاز و اتمام آزمون را ملاحظه می کنید.
  • زمان آزمون (دقیقه) : مدت زمان آزمون را مشاهده می کنید و دانش آموز از زمانی که آزمون را شروع می کند همانقدر زمان دارد تا به سوالات پاسخ دهد. برای مثال در صورتی که مدت زمان آزمون 10 دقیقه باشد دانش آموز از زمانی که آزمون را شروع می کند 10 دقیقه مهلت دارد تا به سوالات پاسخ دهد.
  • وضعیت 
  1. شروع نشده : در این حالت یعنی هنوز زمان شروع آزمون فرا نرسیده و آزمون شروع نشده است.
  2. در حال برگزاری : در این حالت آزمون در حال انجام شدن می باشد.
  3. پایان یافته : یعنی مهلت آزمون تمام شده است.
  4. اعلام نتایج : در این حالت نتایج آزمون اعلام شده است.

انواع آزمون آنلاین

آزمون آنلاین به دو صورت متنی و تصویری وجود دارد. 

1.آزمون متنی : در این نوع آزمون باید برای هر سوال، متن به همراه جوابهای 3گزینه ای یا 4گزینه ای قرار دهید و دانش آموزان می توانند یکی از گزینه ها را انتخاب نمایند و به سوالات پاسخ دهند.

2.آزمون تصویری : در این نوع آزمون تمامی سوالات و جواب های 3گزینه ای یا 4گزینه ای در یک برگه نوشته شده است و نیازی نیست مدرسه مجددا سوالات را در سامانه وارد نماید. مدرسه می تواند یک عکس از برگه آزمون بگیرد و پاسخ های صحیح را در کلید سوال مشخص کند. سپس دانش آموزان عکس برگه آزمون را به همراه گزینه ها مشاهده می کنند و می توانند گزینه صحیح هر سوال را انتخاب نمایند.