اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

نمونه آزمون بیش فعالی کودکان

اکنون که این مقاله را میخوانید به احتمال زیاد شما نیز جزو افرادی هستید که برای درمان کودک بیش فعالی خود بدنبال راه درمان میباشید و یا قصد دارید درباره ی بیش فعال بودن یا نبودن کودک خود اطلاعاتی کسب کنید. امروزه با پیشرفت تکنولوژی امکان آزمون آنلاین از طریق اینترنت مهیا شده است. به این صورت که شما با پاسخ به پرسش های طراحی شدهدر یک آزمون ساز حرفه ای در این زمینه میتوانید نسبت به اینکه کودک بیش فعالی دارید یا خیر اطلاعاتی کسب کنید. در ادامه یک نمونه آزمون بیش فعالی کودکان را برای شما آورده ایم و شما در سامانه آموزشی مَدیار میتوانید این تست را مشاهده کنید. 

مزایای انجام تست بیش فعالی

 • آشنایی با علائم بیش فعالی و راه های درمان آن
 • آشنایی با عوامل بروز بیش فعالی کودکان
 • یادگیری کاهش عوامل محیطی تشدید بیش فعالی
 • آشنایی با نحوه ی برخورد با کودکان بیش فعال
 • امکان تشخیص سریع بیماری با انجام تست

نمونه ی آزمون بیش فعالی

نمونه آزمون بیش فعالی کودکان که برای شما آورده ایم بیشتر مختص کودکان در بازه ی سنی 5-4 سال میباشد ولی باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که تست نتیجه ی واقعی و نهایی نیست و تشخیص اصلی بر عهده ی پزشک میباشد. شما با انجام تست فقط میتوانید سطح آگاهیتان را افزایش دهید.

نمونه آزمون بیش فعالی کودکان

سوالات آزمون بیش فعالی

1) به سختی می تواند توجهش را حین انجام یك فعالیت و تا پایان آن بصورت ممتد حفظ كند؟

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

2) وقتی بصورت مستقیم با او صحبت می کنید (Face to Face) به سختی تمرکز خودش را برای گوش کردن به شما نگه می دارد؟

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

3) وقتی بصورت مستقیم با او صحبت می کنید (Face to Face) به سختی تمرکز خودش را برای گوش کردن به شما نگه می دارد؟

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

4) باوجود داشتن میل باطنی به انجام كارها و فهمیدن دستوراتی كه به او داده می شود، به دستورات درست عمل نمی كند و نمی تواند كاری را به پایان برساند؟

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

5)برنامه ریزی یا سر و سامان دادن به کارهایش برایش سخت است. به دشواری می تواند به وظایف و فعالیت هایش نظم دهد.

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

6)اگر فعالیتی نیاز به تمرکز ذهنی مستمر نیاز داشته باشد یا فعالیتی باشد که دوست ندارد و از انجام آنها طفره می رود؟

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

7)وسایل مورد نیاز برای فعالیت هایش یا انجام تکالیفش را گم می کند. (اسباب بازی، مداد، کتاب و ...)

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

8)صداها یا محرك های دیگر به آسانی حواسش را پرت می كنند؟

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

9)در بیادآوری و انجام فعالیت های روزمره فراموشکار است.

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

10)دست یا پای خود را تکان می خورد یا در صندلی نمی تواند آرام بنشیند و هی تکان می خورد

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

11)اگر فعالیتی نیاز به نشستن روی صندلی بصورت ممتد داشته باشد با سختی مواجه می شود

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

12)اگر فعالیتی نیاز به نشستن روی صندلی بصورت ممتد داشته باشد، بلند می شود، زیاد بپر بپر می کند، یا از میز، صندلی و مبل بالا می رود.

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

13)در شروع بازی یا انجام بی سر و صدای بازی با مشکل روبرو هستند و نمی توانند.

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

14)آیا وقتی در حال بازی یا سوار وسیله نقلیه هست، ادای موتور سواری از خودش در می آورد؟ علاقه به سرعت رفتن با موتور یا ماشین دارد؟

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

15)آیا زیاد صحبت می کند؟

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

16)آیا به پرسش قبل از تمام شدنش پاسخ می دهد؟

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

17)آیا با انتظار کشیدن در صف برای رسیدن نوبتش مشکل دارد و نمی تواند منتظر بماند؟

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

18)آیا صحبت یا فعالیت دیگران را قطع می کند؟

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

19)آیا با افراد بزرگسال بحث و جدل می کند؟

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

20)آیا به راحتی از کوره در می رود؟

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

21)از خواسته ها یا قوانین بزرگسالان سرپیچی یا خودداری می کند.

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

22)عمدا دیگران را اذیت می كند؟

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

23)دیگران را به خاطر اشتباهات یا رفتارهای نادرست خود سرزنش می کند و مسئول میداند

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

24)آیا تند مزاج است و به راحتی توسط دیگران عصبانی شده و از آن ها می رنجد

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

25)آیا خلق و خوی او بیشتر عصبی و بی میل است

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

26)کینه توز است و می خواهد سریع تلافی کند

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

27)قلدری می كند، دیگران را تهدید می كند یا می ترساند

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

28)دعواهای فیزیکی و کتک کاری راه می اندازد

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

29)برای رهایی از مشکلات یا تعهدات و برای اثبات عدم صداقت طرف مقابل دروغ می گوید

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

30)بدون اجازه از کلاس، مدرسه، مهدکودک فرار می کند

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

31)به عمد به دارایی های دیگران صدمه می زند

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

32)آیا وسایل با ارزش را بر می دارد یا می دزدد

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

33)عمدا وسایل دیگران را خراب می كند

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

34)از ابزارهای برای ضربه جدی به دیگران زدن استفاده می کند (چاقو، آجر، اسلحه، خودرو و ...)

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

35)آیا با حیوانات نامهربان است؟

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

36)آیا به عمد چیزی را می سوزاند یا می خواهد آتش سوزی راه بیندازد

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

37)بی اجازه وارد خانه یا محل كار یا ماشین كسی می شود

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

38)آیا به راحتی می ترسد، استرس می گیرد یا نگران می شود؟

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

39)آیا از انجام فعالیت های جدید یا اشتباه کردن در آن ها می ترسد

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

40)احساس بی ارزشی یا حقارت می کند؟

 1. هیچ وقت
 2. گاه گاهی
 3. عموما
 4. بیشتر اوقات

تفسیر نتایج

تفسیر نتیجه ی این آزمون کار آسانی نیست. باید سوالات تک به تک و به طور کامل مورد بررسی قرار بگیرد ولی به طور کلی میشود با کمک اطلاعات زیر یک تفسیر کلی نسبت به نتیجه ی آزمون داشته باشید:

 • امتیاز ۰ - ۱۶: احتمالا بدون اختلال
 • امتیاز ۱۶ - ۴۳: احتمالا اختلال های سبک
 • امتیاز ۴۴ - ۸۸: احتمالا یا اختلال پر تحرکی یا اختلال کم توجهی یا اختلال تکانه ای
 • امتیاز ۸۱ - ۱۳۵: به احتمال قوی کودک به بیش فعالی مبتلا هست

اگر امتیازات کودک شما بالای 44 باشد لازم است به یک درمانگر حرفه ای مراجعه کنید تا بعد از معاینه ی کامل درباره ی نوع درمان کودک اقدام شود

چند نمونه سایت که در آن نمونه آزمون بیش فعالی کودکان وجود دارد را برای شما بیان میکنیم:

جعبه ابزار ذهنی

فول تست

 

 

 


مقالات مشابه

چگونه می توان از طریق اپلیکیشن آزمون آنلاین در مدرسه برگزار کرد؟ بهترین نرم افزار آزمون ساز مدارس کدام است نحوه استفاده بانک سوالات مدارس در مدیار آموزش ساخت آزمون آنلاین در واتساپ زمان و تاریخ دقیق آزمون کنکور سراسری و آزاد تاریخ و زمان آزمون آنلاین فنی حرفه ای تاریخ آزمون آنلاین سنجش ثبت نام، قوانین و ورود آزمون آنلاین کانون زبان ایران آموزش ساخت آزمون آنلاین در گوگل برنامه آزمون ساز آنلاین مدیار برای اندروید و ios زمان و تاریخ آزمون آنلاین مبتکران بانک سوالات کنکور - رایگان نرم افزار آزمون آنلاین رایگان بهترین کتاب های آزمون هوش ششم آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1402 و 1401 5 قابلیت مهم که سامانه آزمون آنلاین باید داشته باشد کنکور آزمایشی چیست؟ شرایط شرکت در کنکور آزمایشی مقایسه فرق آزمون عملکردی و مدادکاغذی بهترین مدرسان فیزیک کنکور بهترین مدرسان شیمی ایران بهترین مدرسه های کنکور تهران یک نمونه آزمون مداد کاغذی آزمون مداد-کاغذی چیست؟ بهترین مراکز برگزاری آزمون آزمایشی کنکور اسامی بهترین موسسات کنکور تهران کدامند؟ طراحی و ساخت اپلیکیشن مدارس و آموزشگاه ها فرق آزمون آنلاین و آزمون آفلاین در مدیار چیست معرفی مدیار به عنوان سایت آزمون آنلاین بومی کشور مدیار بهترین آزمون ساز آنلاین رایگان نمره ی مستمر چگونه محاسبه میشود آشنایی با نرم افزار lms فارسی مدیار بهترین آزمون های روانشناختی کودکان زمان ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲ دانلود سوالات آزمون تیزهوشان ششم 1402 - 1403 دانلود آزمون های سنجش 1402 و 1403 تجربی، ریاضی، انسانی مزایای آزمون آنلاین آزمون آنلاین و مزایای استفاده از آزمون آنلاین نرم افزار تصحیح پاسخ برگ مدیار چه کاری انجام می دهد
لیست مقالات