تجهیزات هوشمندسازی مدارس

طبق حائز اهمیت بودن هوشمند سازی مدارس و تاکید آن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، هوشمند کردن مدارس در حال حاضر یک انتخاب نمی باشد، بلکه یک امر واجب و غیر قابل اجتناب می باشد که تمامی مدارس دیر یا زود باید به سوی آن حرکت نمایند.

در مدارس هوشمند، پروسه آموزش و یادگیری بهبود می یابد و مهارت های اساسی و مهم دانش آموزان با تکیه بر گارهای گروهی بهتر می شود. 

لزوم به وجود آمدن تغییرات در نظام آموزش و پرورش کشور بر همگان آشکار است. از جمله روش های ایجاد تغییر در نظام آموزش و پرورش، خروج مدارس از معلم محوری صرف است. با بکارگیری از تجهیزات هوشمند سازی در مدارس، مورد استفاده قرار دادن فناوری های جدید تعلیم و آموزش و اهمیت دادن به مهارت ها و استعدادهای دانش آموزان می توان در این راه قدم نهاد.

کمترین وسایل و تجهیزات موردنیاز به منظور هوشمند سازی یک کلاس درس وجود لپ تاپ، رایانه، ویدئو پروژکتور و برد هوشمند است. با استفاده از ویدئو پروژکتور می توان عکس های موجود در رایانه را در اندازه بزرگتر در کلاش نمایش داد و علاوه بر حواس شنیداری از حواس دیداری در پروسه تعلیم و آموزش استفاده کرد. همچنین با بکار بردن برد هوشمند در کلاس موجب می شود آموزش دانش آموزان از روش شنیداری به دیداری و عملی تبدیل شود و دانش آموز علاوه بر مشاهده و شنیدن متون درسی، می‌تواند آنها را تجربه کرده و به صورت عملی انجام دهند.

در مدارسی که مجبور به صرفه جویی در هزینه ها هستند، می توان کیت هوشمند را جایگزین برد هوشمند نمود و از آن بکار برد. کیت هوشمند در مقایسه با برد هوشمند از قیمت مطلوب تری برخوردار می باشد و قابلیت حمل و نقل هم دارد.

به وسیله سیستم های حضور در کلاس، نظرسنجی از دانش آموزان و همکاری آنها در کلاس به شکل قابل توجهی بالا می رود.

همچنین میکروسکوپ دیجیتال در کلاس های درس علوم و زیست شناسی از کاربرد بسیاری برخوردار می باشند. با استفاده از میکروسکوپ دیجیتال تمامی دانش آموزان می توانند به طور همزمان عکس های نمونه آزمایش را به کمک ویدئو پروژکتور و برد هوشمند در سایز بزرگ تر ببینند.


لیست مقالات