هوشمندسازی مدارس در ایران

دیدگاه مدارس هوشمند

دیدگاه مدارس هوشمند یک دیدگاه کامل و تلفیقی می باشد که هم دارای الگوهای آموزشی مدارس هوشمند می باشد و هم دانش‌­آموزان باید به صورت فعال در آن شرکت نمایند. همچنین مدارس هوشمند یک مکان همکاری و رقابت‌ می باشد. در این مدارس معلمان بخش های آموزشی و تمرینات را به صورتی طراحی می نمایند تا مهارت­‌های مشارکت و رقابت در بین دانش‌­آموزان گسترش پیدا کند. یعنی در مدارس هوشمند مواردی طراحی شده اند تا حس کنجکاوی دانش­‌آموزان برانگیخته شود و موجب گردد در درس مشارکت نمایند. در این زمان دانش‌­آموزان، معلمان و مدیران در فضای مدرسه به صورت هماهنگ با یکدیگر تلاش می‌کنند و مدرسه‌ هوشمند تمام احتیاجات آموزشی‌ آنها را رفع می نماید. در نمونه های جهانی به منظور بیان عملیاتی از مدرسه‌ هوشمند یک سری قواعد کامل بیان گردیده است.

مدل مفهومی مدرسه‌ هوشمند از پنج قسمت اساسی ایجاد گردیده است:

با استفاده از این پنج مورد مدارش هوشمند تعریف می شوند. در حقیقت، مدارس به منظور تبدیل شدن به مدارس کاملاً هوشمند باید توانایی فراهم کردن تمامی پنج مورد را داشته باشند. اهداف مدرسه هوشمند به صورتی بیان گردیده که هم در جهت اهداف سازمان آموزش و پرورش می باشد و هم در جهت دورانداز مدارس هوشمند می باشد تا راه را برای رسیدن به اهداف آموزش و پرورش راحت تر نماید. 

 شرایط هوشمندسازی مدارس در ایران

در حال حاضر پرسشی که مطرح می باشد این است که آیا مدارس ما به هدفشان از هوشمند سازی مدارس دست یافته اند؟

در حال حاضر برنامه‌­ریزان و کارکنان آموزش و پرورش با مورد بکارگیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) روبرو می باشند. این افراد به منظور اجرای این طرح در مدت زمان کوتاه فقط مدارس را به فناوری­‌های رایانه‌­ای تجهیز کردند. چیزی که در حال حاضر مشاهده می شود این است که در سیستم آموزشی ایران از تمام اهداف مدارس هوشمند فقط به مجهز کردن مدارس به تجهیزات سخت­‌افزاری بسنده شده است و به همین دلیل دگرگونی زیادی در عملکرد، ساختمان و پروسه آموزشی مشاهده نمی شود. از مزیت های این طرح می توان به تعلیم دانش­‌آموزانِ پژوهش‌محور، پرورش چند جانبه‌ دانش­‌آموزان، بهبود قابلیت­‌ها و توانایی‌­های شخصی و آموزش افراد متفکر و آشنا به فناوری اشاره کرد. واضح است که نمی توان به کلیه این موارد تنها از طریق امکانات سخت­‌افزاری مدارس و بدون هیچ پیش‌نیازی دست یافت. در حقیقت مدرسه‌ هوشمند با مدرسه‌ مجازی تفاوت دارد. در مدارس هوشمند عملکرد اجتماعی مدرسه وجود دارد ولی بر عکس مدرسه‌ مجازی، دانش‌­آموزان نیاز است در مدرسه حضور فیزیکی و فعالانه داشته باشند به دلیل اینکه آموزش در مدرسه هوشمند به صورت قدیمی نمی باشد و آموزش به صورت معنادار و اکتشافی است.

رسیدن به مدارس هوشمند جامع و کامل احتیاج به عبور از ۲ مرحله یا ۲ نسل از هوشمندسازی (مدارس چند رسانه‌­ای و مدیریت هوشمند) دارد. 

 


لیست مقالات