خصوصیات مدارس هوشمند

همان گونه که مطلع هستید پیدایش عصر اطلاعات و گسترش فناوری­ها طبق آن ، مشاغل و احتیاجات تازه ای را در کل دنیا به وجود آورده است. همچنین همه ما به منظور زندگی در دنیای تازه و تحول یافته به تعلیم منطبق بر آن احتیاح داریم. پروژه مدارس هوشمند از جمله مطلوب ترین نمونه ها به منظور گسترش فناوری می باشد. مدارس هوشمند در دسته بخش هایی قرار دارد که نمونه مطلوب فناوری اطلاعات را به صورت جامع و کامل و با اهدافی از قبل مشخص شده به ساختار آموزشی وارد می‌­کند. در حقیقت می‌توان گفت هدف اساسی از هوشمندسازی مدارس، پرورش نسل آینده به منظور زندگی در دوره فناوری اطلاعات و در پی آن رشد استعدادهای بالقوه‌ آنان می باشد. 

خصوصیات مدارس هوشمند

در سنجش مدارس هوشمند باید به چندین ویژگی دقت نماییم که عبارتند از : کامل بودن ، اجرا شدن در مدلهای گوناگون ، شیوه های چندگزینه‌­ای، به موقع بودن، دانش­‌آموزمحوری و تداوم.

  1. خصوصیت کامل بودن : به این معنی است که مدارس هوشمند به کلیه قسمت های پروسه تعلیم، درس دادن ، محتوا، سنجش ، مکان ، زمان، فردی که درحال آموزش است و معلم دقتکنند و فقطبه یک بخش خاص توجه نکنند.
  2. خصوصیت اجرا در مدلهای گوناگون : به این معنی است که تعلیم و درس دادن در این مدرسه ها به شکل های گوناگونی انجام شود. 
  3. خصوصیت شیوه چند گزینه­‌ای : یعنی اینکه به منظور درس دادن ، تعدادی گزینه برای معلمان به منظور تدریس موجود باشد و یا در زمان سنجش دانش­‌آموزان بتوانند از بین موارد گوناگون ، آن نوع از سنجشی را که تمایل دارند انتخاب نمایند. 
  4. به موقع بودن : یعنی اینکه از امکانات و مزایای این مدارس باید در مواقع موردنیاز بکار برد.
  5. دانش‌آموز محوری : به این معنی می باشد که در آموزش، فعالیت­‌های کلاسی انجام شود که دانش‌­آموزان به آنها تمایل دارند و انجام دادن آن­‌ فعالیت ها سبب کسب تجربه های زیادی برای آنها می شود.لازم به ذکر است در موقعیت های گوناگون این مورد باهم تفاوت دارد.
  6. خصوصیت تداوم : یعنی کلیه فعالیت­‌ها در این مدارس در یک چرخه از فعالیت‌­های آموزشی که اهداف سامان یافته و گوناگونی دارند، پشت سر هم انجام شود.

دلایل و اهداف هوشمندسازی مدارس


لیست مقالات