مزایای مدرسه هوشمند

در حال حاضر مدارس به کمک وسایل و تکنولوژی های جدید، هوشمندسازی شده و به مدارس هوشمند تبدیل می گردند تا موجب بالا بردن کیفیت آموزشی خود شوند. این کار مزیت های زیادی را برای مدارس به همراه دارد که بااهمیت ترین آنها موارد زیر را شامل می شود:

بکارگیری از مفاهیم درسی الکترونیکی موجب یادگیری مطلوب تر مفاهیم درسی می شود.

با هزینه اندک می توان قابلیت های زیادی از آن بدست آورد.  

موجب صرفه جویی در زمان می شود.

افزایش توانایی‌ها و قابلیت‌های شخصی را به وجود می آورد.

به وجود آمدن فضای تبادل نظر، بحث و سوال و جواب آنلاین به طور همزمان و غیر همزمان

دانش آموز می آموزند که به چه صورت و بدون تکیه به سایر افراد از اطلاعات جهانی استفاده نمایند.

مهیا شدن فضا به منظور تعلیم مهارت های کامپیوتری

تعلیم و آموزش نیروی انسانی اهل تفکر و آشنا به تکنولوژی

فرهنگ سازی برای بکارگیری درست و سودمند از اینترنت مخصوصا به منظور فعالیت های علمی و آموزشی

به وجود آمدن تنوع و ایجاد تغییر در فضای مدرسه و روشی به منظور خارج شدن از روزمرگی و یکسانی

قابلیت نشان دادن نرم افزارهایی مانند نوشته، صوت، تصویر، پویانمایی (انیمیشن) و فیلم به دانش آموز و درج عکس العمل کار آنها

سبب پرورش دانش ‌آموزان در تمامی جهات از جمله ذهنی، جسمی، عاطفی و روانی می شود.

در این مدارس دانش‌ آموز معمولا می آموزد که به چه صورت و بدون تکیه به سایر افراد از اطلاعات جهانی استفاده نماید.

دارای توانایی بکارگیری از نرم افزارهای گوناگون آموزشی و علمی

توانایی مدیریت مدرسه به وسیله یک سیستم منسجم رایانه ای

بالا رفتن میزان همکاری والدین با مدرسه

منتقل کردن مفاهیم به وسیله محرک بصری که سبب بالارفتن میزان دوام مطالب می گردد

تلاش و کوشش به منظور تعلیم تجربی و آموزش گروهی در جهت یادگیری عمیق مفاهیم درسی

پبشرفت دانش آموز بر اساس استعداد و انرژی خود

توانایی حضور و غیاب، روش ارائه کارنامه و کتابخانه مدرسه به شکل الکترونیکی

تبدیل شدن دانش آموز به دانشجو در مدارس هوشمند

توانایی منتقل شدن مدارس به خانه به صورتی که دانش‌ آموزان بتوانند در زمانهایی که در مدرسه حضور ندارند ، محیط آموزشی برای خود به وجود آورند.

به وجود آمدن روش قطعی به منظور ایجاد ارتباط دقیق و با سرعت میان مسئولان مدرسه و اولیای دانش آموزان 

پربارتر شدن رابطه میان دانش‌ آموزان و آموزگار

مدیریت راحت تر امتحانات و آسان تر شدن سیستم نمره ‌دهی و رسیدگی به تکالیف دانش‌ آموزان


لیست مقالات