نرم افزار ارتباط والدین و اولیاء با مدرسه

اپلیکیشن هوشمند مدارس 

اپلیکیشن هوشمندسازی مدارس یک برنامه نرم افزاری می باشد که برای راحتی در فعالیت های مربوط به مدیریت مدرسه ایجاد گردیده است. بهره مندی از اپلیکیشن هوشمند مدارس، قدمی مهم در راستای هوشمند سازی مدارس و به وجود آمدن ارتباط بیشتر و محکم تر بین کارکنان مدرسه و اولیای دانش آموزان به حساب می آید. بهره مندی از اپلیکیشن مدارس بسیار سودمند می باشد و می تواند موجب افزایش راندمان پروسه های آموزشی و تربیتی دانش آموزان تا مقدار زیادی گردد.

به دلیل بیشتر شدن کارایی تلفن همراه در بین دانش آموزان نسل جدید، هوشمندسازی مدارس یک امر واجب می باشد. تعداد زیادی از کارشناسان بر این باور می باشند که شیوه های قدیمی آموزش و ارتباط بین مدرسه و خانه منسوخ گردیده و باید از روش های تازه استفاده نمود. یکی از این روش ها استفاده از نرم افزار هوشمند مدارس می باشد.

نرم افزار مدیار یکی از نرم افزارهای قوی به منظور هوشمندسازی مدارس می باشد که راهنمای خوبی برای معلمان، دانش آموزان و اولیای آن ها می باشد که به منظور بررسی و برآورد وضعیت درسی هر یک از دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد.

بااهمیت ترین کاربرد نرم افزار ارتباط اولیا با مدارس چیست؟

از جمله پایه های ارتباطی مدارس، والدین دانش آموزان می باشند. برای اولیا دانش آموزان بسیار حائز اهمیت می باشد که روزانه و هفتگی از وضعیت درسی فرزندان خود مطلع گردند. معمولا والدین مایل می باشند که با حداقل هزینه و در کمترین زمان، شرح کاملی از نمرات، فعالیت ها و وضعیت انضباطی فرزند خود را مشاهده نمایند. همچنین باید به این مورد توجه کرد که بالای ۷۰% از والدین، شاغل می باشند و امکان مراجعه حضوری به مدرسه برای آن ها موجود نیست. بر همین اساس اپلیکیشن مدارس که با تلفن همراه می توان به آن ورود پیدا کرد، مناسب ترین روش به منظور دستیابی به این اهداف است و در صورتی که اولیای دانش آموزان این نرم افزار را در تلفن همراه خود نصب نمایند، هر موقع و در هر جایی به آسانی می توانند با کارکنان مدرسه ارتباط برقرار کنند و از وضعیت دانش آموزان خود مطلع شوند.

به کمک اپلیکیشن هوشمند مدارس، والدین می توانند برنامه هفتگی درسی، برنامه آزمون ها، نمرات، وضعیت انضباطی، فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموز و سایر موارد را به کمک اپلیکیشن مشاهده نمایند. لازم به ذکر است اولیا می توانند در نظرسنجی های فعالیت های مدرسه شرکت نمایند. کلیه این موارد، بدون نیاز به حضور فیزیکی در مدرسه و به وسیله اپلیکیشن مدارس صورت می گیرد.

از دیگر مزایای کاربردی اپلیکیشن مدارس برای والدین دانش آموزان، امکان مشاهده فاکتورها و صورتحساب می باشد. همچنین اولیا می توانند حساب های خود را به صورت آنلاین محاسبه نمایند.


لیست مقالات