لیست و شماره و آدرس مدارس دولتی و غیر دولتی تبریز

1. دبستان و پیش دبستان غیر دولتی پسرانه همام تبریزی تبریز

2. دبستان و راهنمایی غیردولتی تمدن تبریز

3. دبستان ابتدائی آزادگان تبریز

4. دبستان غیرانتفاعی فارابی پسرانه تبریز

5. دبستان غیر انتفاعی روزبه تبریز

6. دبستان غیرانتفاعی نخبه پرور تبریز

7. دبستان غیرانتفاعی دانش تبریز

8. دبستان غیرانتفاعی روز مهر پسرانه تبریز 

9. پیش دبستان و دبستان غیر دولتی محصلان شریف تبریز 

10. دبستان غیر دولتی سامان تبریز

11. ابتدایی غیر دولتی دخترانه سماء 2

12. ابتدایی دولتی دخترانه خاتم النبین (ص)

13. ابتدایی دولتی دخترانه شهید بایرامپور

14. ابتدایی دولتی دخترانه عزت 

15. ابتدایی دولتی دخترانه فضیلت

16. ابتدایی دولتی دخترانه میلاد1

17. ابتدایی دولتی دخترانه وحدت 

18. ابتدایی دولتی دخترانه منیر

19. ابتدایی دولتی دخترانه الفت

20. ابتدایی دولتی دخترانه قدس 

21. ابتدایی غیر دولتی دخترانه نسیم

22. ابتدایی دولتی دخترانه باغچه بان 

23. ابتدایی غیر دولتی دخترانه نرگس

24. ابتدایی دولتی دخترانه مقداد

25. ابتدایی غیر دولتی دخترانه هدی

26. ابتدایی دولتی دخترانه قمرمنیربنی هاشم

27. ابتدایی غیر دولتی دخترانه صدرا

28. ابتدایی غیر دولتی دخترانه فروغ 

29. ابتدایی دولتی دخترانه مهدیه 

30. ابتدایی غیر دولتی دخترانه سماء

31. ابتدایی غیر دولتی دخترانه میثاق

32. ابتدایی غیر دولتی دخترانه نگارستان

3336668

بلوار دکتر حسابی میدان میرداماد ورودی فاز ۳ ویلاشهر خیابان گلستان

33. ابتدایی غیر دولتی دخترانه غنچه لر 

34. ابتدایی دولتی دخترانه زهرای اطهر 

35. ابتدایی غیر دولتی دخترانه زمرد

36. ابتدایی غیر دولتی دخترانه معرفت ادب

37. ابتدایی غیر دولتی دخترانه ندا

38. ابتدایی غیر دولتی دخترانه یاسمین

39. ابتدایی غیر دولتی دخترانه طلوع اندیشه

40. ابتدایی غیر دولتی دخترانه ثمین نو 

41. ابتدایی دخترانه کوثر 

42. ابتدایی دولتی دخترانه امام خمینی (ره)

43. ابتدایی غیر دولتی دخترانه منان

44. ابتدایی غیر دولتی دخترانه فن آوران

45. ابتدایی غیر دولتی دخترانه زهرای اطهر 

46. ابتدایی غیر دولتی دخترانه علوی کودک 

47. ابتدایی غیردولتی دخترانه سپیده 

48. ابتدایی غیر دولتی دخترانه اطهران

49. ابتدایی غیر دولتی دخترانه صدرا 

50. ابتدایی غیر دولتی دخترانه گلستان صفا 

51. ابتدایی غیر دولتی دخترانه نشاط و ایمان 

52. ابتدایی غیر دولتی دخترانه نیکان برتر

53. ابتدایی غیر دولتی دخترانه طلعت

54. ابتدایی غیردولتی دخترانه گلستان طوبی 

55. ابتدایی غیردولتی دخترانه نسل قلم

56. ابتدایی غیردولتی دخترانه بربال اندیشه ها

57. ابتدایی دولتی دخترانه توحید 

58. ابتدایی غیردولتی دخترانه راهیان سنجش

59. ابتدایی غیردولتی دخترانه حضرتی

60. دبیرستان دوره اول دولتی پسرانه شهید کاظم بهزادی

61. دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین

62. دبیرستان دانشمندان

63. دبستان دولتی دوازده بهمن

64. دبستان غیر دولتی جهان تربیت

65. دبستان دولتی شهید گوهری

66. دبستان غیر دولتی اسوه

67. دبستان دولتی شهید مطهری

68. ابتدایی غیر دولتی دخترانه دانش پویان

69. ابتدایی غیر دولتی دخترانه گونش

70. ابتدایی غیر دولتی دخترانه نورهان 


لیست مقالات