ایران چند مدرسه دولتی و غیر دولتی دارد در سال 1398

تعداد دقیق مدارس و کلاس‌های درس کشور

رئیس مرکز برنامه‌ریزی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، تعداد دقیق مدارس و کلاس‌های درس کشور را عنوان نمود. او اظهار کرد در مجموع 559 هزار و 243 کلاس درس در کل کشور موجود می باشد.

طبق این مورد تعداد 310 هزار و 46 کلاس‌ درس در مقطع ابتدایی، 86 هزار و 518 کلاس‌ درس در مقطع متوسطه اول، 150 هزار و 236 کلاس‌ درس در مقطع متوسطه دوم و 12 هزار و 443 کلاس‌ درس آموزش و پرورش استثنایی در کشور موجود می باشد. همچنین در مقطع پیش دبستانی در سال تحصیلی جاری 34 هزار و 446 کلاس درس وجود دارد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش عنوان نمود در سال تحصیلی جاری در مجموع 107 هزار و 171 مدرسه در کل کشور وجود دارد. از این تعداد 61 هزار و 346 مدرسه ابتدایی، 23 هزار و 79 مدرسه مقطع متوسطه اول، 21 هزار و 186 مدرسه مقطع متوسطه دوم و یک‌ هزار و 560 مدرسه آموزش و پرورش استثنایی در کشور موجود می باشد. همچنین تعداد نهایی مدارس مقطع پیش دبستانی در کشور 21 هزار و 702 مدرسه می باشد.

 


لیست مقالات