تهران چند مدرسه دولتی و غیر دولتی دارد در سال 1398

تعداد مدارس دولتی و غیرانتفاعی در شهر تهران

بر اساس ارقام رسمی از مسئولین آموزش و پرورش در شهر تهران، تعداد مدارس و مراکز آموزشی که هم اکنون مشغول به فعالیت هستند تقریبا سه هزار و 998 مدرسه می باشد که در 19 منطقه شهر تهران قرار دارند.

بر اساس گزارش قسمت فناوری اطلاعات، ارقام مدارس دولتی ، غیرانتفاعی ، نمونه دولتی و شاهد به صورت زیر می باشد که عبارتند از:

از تمامی مدارسی که در شهر تهران وجود دارد تقریبا دو هزار و 171 مدرسه به شکل دولتی و با پشتیبانی تقریبی دولت کار خود را انجام می دهند و یک هزار و 827 مرکز آموزشی به شکل غیرانتفاعی و نمونه دولتی و شاهد مشغول به فعالیت هستند.

در ارتباط با مدارس غیرانتفاعی ارقام ها به این صورت می باشد که از این تعداد مرکز آموزشی که در شهر تهران وجود دارد 250 پیش دبستانی، 344 دبستان، 437 مدرسه راهنمایی، 616 دبیرستان نظری، 77 هنرستان فنی و حرفه ای، 93 مرکز کار و دانش و 450 پیش دانشگاهی موجود می باشد.

همچنین تعداد دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی حدود 180 هزار نفر از جمعیت یک میلیون و 500 هزار دانش آموز شهر تهران عنوان گردیده است.


لیست مقالات