لیست و شماره و آدرس مدارس دولتی و غیر دولتی اصفهان

1. مدرسه غیردولتی پسرانه باران

2. مدرسه دولتی پسرانه ابن سینا

3. مدرسه دولتی پسرانه ابوالفضل

4. مدرسه غیر دولتی پسرانه ابونعیم

5. مدرسه دولتی پسرانه احمدقضاوی

6. مدرسه دولتی پسرانه ارشاد

7. مدرسه دولتی پسرانه ارشاد

8. مدرسه غیر دولتی پسرانه ارم

9. مدرسه دولتی پسرانه استادمطهری

10. مدرسه دولتی پسرانه استقلال

11. مدرسه دولتی پسرانه افضل

12. مدرسه غیر دولتی پسرانه البرز

13. مدرسه دولتی پسرانه المهدی

14. مدرسه دولتی پسرانه ام البنین

15. مدرسه دولتی پسرانه امام جعفرصادق (ع )

16. مدرسه غیردولتی پسرانه امام حسین (ع )

17. مدرسه غیردولتی پسرانه امام صادق (ع )

18. مدرسه غیردولتی پسرانه امام صادق (ع )

19. مدرسه غیر دولتی پسرانه امام هادی (ع )

20. مدرسه دولتی پسرانه واله

21. مدرسه دولتی پسرانه امامت

22. مدرسه دولتی پسرانه امیرکبیر

23. مدرسه دولتی پسرانه امین الضرب

24. مدرسه دولتی پسرانه ایمان

25. مدرسه غیردولتی پسرانه آسمان حکمت

26. مدرسه غیردولتی پسرانه آل یاسین

27. مدرسه دولتی پسرانه آیت الله طالقانی

28. مدرسه دولتی پسرانه آیت اله خامنه ای _ شهیدچیتی

29. مدرسه غیردولتی پسرانه بابک

30. مدرسه غیردولتی پسرانه باقرالعلوم

31. مدرسه غیردولتی پسرانه بدر

32. مدرسه غیردولتی پسرانه برازنده

33. مدرسه غیردولتی پسرانه بشارت نور

34. مدرسه دولتی پسرانه بعثت

35. مدرسه دولتی پسرانه بعثت _خورشید

36. مدرسه غیردولتی پسرانه بنیان

37. مدرسه دولتی پسرانه بهروز

38. مدرسه غیردولتی پسرانه بوعلی

39. مدرسه غیردولتی پسرانه پاسارگاد

40. مدرسه دولتی دخترانه فضه

41. مدرسه دولتی دخترانه فضیلت

42. مدرسه غیردولتی دخترانه فکرنو

43. مدرسه غیردولتی دخترانه  فلق

44. مدرسه دولتی دخترانه  قبه

45. مدرسه دولتی دخترانه  قدس فردوان

46. مدرسه غیردولتی دخترانه قلم

47. مدرسه دولتی دخترانه  قیام

48. مدرسه دولتی دخترانه کمیل

49. مدرسه دولتی دخترانه کوثر

50. مدرسه دولتی دخترانه کوثر

51. مدرسه دولتی دخترانه کوثر

52. مدرسه دولتی دخترانه کوشش

53. مدرسه غیردولتی دخترانه کوهستانی

54. مدرسه غیردولتی دخترانه کیوان

55. مدرسه دولتی دخترانه گلستان

56. مدرسه دولتی دخترانه گلستانیان

57. مدرسه غیردولتی دخترانه گلنوش

58. مدرسه غیردولتی دخترانه گلهای اندیشه

59. مدرسه غیردولتی دخترانه لبخند

60. مدرسه دولتی دخترانه مأنوسی

61. مدرسه غیردولتی دخترانه مبینا

62. مدرسه دولتی دخترانه مجتهده امین

63.مدرسه غیردولتی دخترانه محبوب

64. مدرسه دولتی دخترانه محجوب

65. مدرسه غیردولتی دخترانه محجوبان

66. مدرسه دولتی دخترانه محسن کیانی

67. مدرسه دولتی دخترانه محسنیه

68. مدرسه دولتی دخترانه محمد حسن منتظری

69. مدرسه دولتی دخترانه مرتضی صرام

70. مدرسه غیردولتی دخترانه مسرور

71. مدرسه دولتی دخترانه مسلم

72. مدرسه دولتی دخترانه معراج

73. مدرسه غیردولتی دخترانه معصوم

74. مدرسه دولتی دخترانه معین امین

75. مدرسه دولتی دخترانه مکتبی

76. مدرسه دولتی دخترانه ملک

77. مدرسه غیردولتی دخترانه ملل

78. مدرسه غیردولتی دخترانه مهاد

79. مدرسه غیردولتی دخترانه مهدیس

80. مدرسه دولتی دخترانه مهر

81. مدرسه غیردولتی دخترانه مهر مادر

82. مدرسه غیردولتی دخترانه مهربان

83. مدرسه غیردولتی دخترانه مهردوست

84. مدرسه دولتی دخترانه مودت

85. مدرسه دولتی دخترانه میلاد

86. مدرسه دولتی دخترانه نجم الثاقب

87. مدرسه غیردولتی دخترانه ندای زهرا

88. مدرسه متوسطه دوره دوم دخترانه حاج رسول آبدار1

89. مدرسه متوسطه دوره دوم دخترانه حاج رسول آبدار2 

90. مدرسه متوسطه دوره دوم دخترانه شاهد

91. مدرسه دولتی متوسطه دوره دوم دخترانه شیخ بهایی

93. مدرسه متوسطه دوره دوم دخترانه فرهنگ

94. مدرسه متوسطه دوره دوم دخترانه شاهد ظهور

95. مدرسه متوسطه دوره دوم دخترانه حاج حسین نوایی 

96. مدرسه متوسطه دوره دوم دخترانه پرتو دانش

97. مدرسه متوسطه دوره دوم دخترانه شریف واقفی

98. مدرسه متوسطه دوره دوم دخترانه علی شیروانی 

99. مدرسه متوسطه دولتی دوره دوم دخترانه صفورا

100. مدرسه متوسطه دوره دوم دخترانه حضرت زهرا (س)

 


لیست مقالات