لیست و شماره و آدرس مدارس دولتی و غیر دولتی مشهد

مدارس ابتدایی دخترانه مشهد

1. اختران انقلاب

2. استقلال

3. ایران

4. بعثت

5. بیگلرى

6. حاتمی

7. حضرت زینب

8. خواجه نورى

9. ده دى

10. سوم شعبان

11. شمس آبادى

12. شهداى صنف شیرینی سازان

13. شهید برادران خلاقی

14. شهید حداد تهران

15. شهید عباس افشارى

16. شهیدغلامرضا ماهیان

17. شهید فلاح نجم آبادى

18. شهید محمود پایدار

19. شهید مرتضی مطهرى

20. شهید موسوى قوچانی

21. شهیدحسین رادمرد

22. شهید محمود حاتمی

23. شیخ الاسلامی

24. شیرودى

25. عصمتیه

26. فرزانگان

27. کاظمیه

28. مرضیه

29. نبوت

30. نرجس

31. نرگس

32. نصر

33. شهیدعبدى

مدارس راهنمایی پسرانه مشهد

34. آیت ا...طالقانی

35. اسرار

36. فتح المبین

37. حکیم نظامی

38. شهداى صنف

39. شهیدشجاعی پور

40. شهید غلامرضا یزدانی

41. شهید حاج کاظم تدین

42. علامه طباطبایی

43. علویه

44. شهید غفورى

بلوار عبدالمطلب انتهاى 20 مترى لاله انتهاى 6 مترى غفورى

7246757

45. مجلسی 1

46. ملت

47. شهید دهقان نیرى

48. شهید دکتر محمد مفتح

49. ابوطالب

50. ابوعلی سینا

51. شهداى صنف گلدوزان

52. شهید دکتر محمد مفتح

53. شهیدغفورى

مدارس راهنمایی دخترانه مشهد

54. آسیه

55. ام الائمه

56. ایثار

57. بنت الهدى صدر

58. جانباز شهید محمد محمودى

59. شهید بتول چراغچی

60. شهید طباطبائی

61. عصمت

62. فاطمه الزهرا(س)

63. قدس

64. کظیمی

65. مریم

66. نیما

67. یاسمن

68. ام سلمه

69. نمونه مردمی شهید حاتمی

70. فاطمه الزهرا (س)

71. استقلال

72. بشرى

73. حاتمی

74. شهداى بانک صادرات

75. شهید محمودى

76. محمودیه

دبیرستان های پسرانه مشهد

77. آیت ا ...بهبهانی

78. دکتر علی شریعتی

79. شهید آیت اله سعیدى

80. شهید سید محمدمیرخرسندى

81. شریعتی

82. شهید علی اکبرجباریان

83. فرازى

84. کمیل

85. باقرالعلوم

86. زنده یاد صادقی

87. شهید محمدرضا فرازى

88. رویان 1

89. رویان 2

دبیرستان های دخترانه مشهد

90. دکتر عالیه ترابی زاده

91. شرف

92. طلوع فجر

93. کوثر

94. نوربخش

95. الزهرا

96. زکیه

97. بی بی فاطمه عاصمی

98. یاسمن

99. حسین ملایی

100. پروین

101. دبیرستان شهید محمود حاتمی

102. ریحانه النبی

103. آزمایشگاه بوعلی

104. دبیرستان محمودیه


لیست مقالات