لیست و شماره و آدرس مدارس غیر دولتی تهران

1. موسسه غیر دولتی دخترانه منظومه خرد

2. دبستان غیردولتی دخترانه شکوفه

3. دخترانه غیردولتی گلستان کبیر

4. غیردولتی پسرانه صالحین

5. غیردولتی دخترانه امیدفردا

6. غیردولتی دخترانه و پسرانه ارمغان هستی

7. غیردولتی دخترانه طاهره

8. غیردولتی دخترانه امید فردا

9. غیردولتی پسرانه فجر دانش

10. غیردولتی دخترانه آفرینش

11. غیردولتی دخترانه طاهره

12. غیردولتی مجتمع آموزشی پسرانه تربیت

13. غیردولتی راهنمایی پسرانه خاتم النبیین

14. غیردولتی دخترانه سجاد

15. غیردولتی دخترانه گلبانگ

16. غیردولتی مجتمع آموزشی پسرانه تربیت

17. غیردولتی پسرانه بشیر

18. غیردولتی پسرانه دانشمند

19. دولتی پسرانه باهنر

20. غیردولتی دخترانه انفورماتیک هنرجو 

21. غیردولتی دخترانه گل مریم

22. غیردولتی پسرانه صالحین

23. غیردولتی پسرانه روزبه

24. غیردولتی پسرانه سپهر معرفت

25. غیردولتی دخترانه پیشتازان کامپیوتر ایران

26. غیردولتی دخترانه زینبیه

27.  غیردولتی نامی

28. غیردولتی دخترانه ندای آزادی

29. غیردولتی مرضیه

30. غیردولتی دخترانه شایستگان

31. غیردولتی دخترانه حضرت فاطمه الزهرا

32. غیردولتی ندای زینب

33. غیردولتی نوید

 34. غیردولتی پسرانه سبحان

35. غیردولتی دانشجو

36. غیردولتی پسرانه جهان آرا

37. غیردولتی کیمیای علم

38. غیردولتی دخترانه ملائک

39. غیردولتی عقیله

40. غیردولتی دخترانه نور

41. غیردولتی دخترانه فرهیختگان

42. غیردولتی پسرانه خوارزمی

43. غیردولتی پسرانه محسن

44. غیردولتی دخترانه پیوند

45. غیردولتی دخترانه مبینا

46. غیردولتی پسرانه خاتم 

47. غیردولتی پسرانه بهان

48. غیردولتی دخترانه نور فرشتگان

49. غیردولتی پسرانه حکیم سنایی

50. غیردولتی پسرانه فارابی

51. غیردولتی پسرانه علامه طباطبایی

52. غیردولتی پسرانه میعاد

53. غیردولتی دخترانه نور ایمان

54. غیردولتی پسرانه خواجه نصیرالدین طوسی

55. غیردولتی پسرانه کارآموز

56. غیردولتی دخترانه فرشتگان

57. غیردولتی دخترانه آریان

58. غیردولتی پسرانه برایند

59. غیردولتی پسرانه علامه

60. غیردولتی پسرانه سما

61. غیردولتی پسرانه ممتاز حنان

62. غیردولتی پسرانه راه سعادت

63. غیردولتی پسرانه سینماگران جوان

64. غیردولتی پسرانه امیر

65. غیردولتی دخترانه ستایش

66. غیردولتی دخترانه ایران آسمان(هوانورد)

67. غیردولتی نبوت

68. غیردولتی احسان

69. غیردولتی نداء النبی

70. غیردولتی دخترانه فروغ علم

71. غیردولتی سبحان

72. غیردولتی ولی عصر

73. غیر دولتی پسرانه خاتم الانبیا

74. غیردولتی مجتمع آموزشی پسرانه آموزش

75. غیر دولتی پسرانه حکمت

76. غیردولتی پسرانه شیخ مفید

77. غیردولتی پسرانه دانش پژوه

78. غیردولتی پسرانه قدوسی

79. غیردولتی دخترانه شهدای موتلفه اسلامی

80. غیردولتی دخترانه صدیقین

81. غیردولتی پسرانه پیشگامان

82. غیردولتی پسرانه نیک پرور

83. غیردولتی پسرانه معرفت

84. غیردولتی پسرانه علوی

85. غیردولتی گل های ایمان

86. غیردولتی پسرانه اسوه

87. غیردولتی پسرانه کوشا

88. غیردولتی ادیب

89. غیردولتی دخترانه شایستگان

90. غیردولتی پسرانه محراب

91. غیردولتی پسرانه سادات موسوی

92. غیردولتی پسرانه شریف

93. غیردولتی پسرانه فرهنگ و دانش

94. غیردولتی پسرانه معراج

95. غیردولتی پسرانه یاران ثقلین

96. غیردولتی دخترانه فدک

97. غیردولتی دخترانه الزهرا

98. غیر دولتی دخترانه پروین اعتصامی

99. غیر دولتی پسرانه دکتر حسابی

100. غیر دولتی پسرانه پویا

101. غیر دولتی پسرانه میرداماد

102. غیر دولتی ولی عصر

103. غیر دولتی دخترانه شهدای کارگر

104. غیر دولتی دخترانه سما 

105. غیرانتفاعی پیش دبستان و دبستان ارس

106. غیرانتفاعی پیش دبستان و دبستان ایران

107. غیرانتفاعی پیش دبستان و پیش دبستان ایرانیان

108. غیرانتفاعی پیش دبستان و دبستان پیام

109. غیرانتفاعی پیش دبستان و دبستان پیام شهید

110. غیر انتفاعی دبستان پیوند

111. غیرانتفاعی دبستان تدبیر

112. غیرانتفاعی دبستان دی روز

113. غیرانتفاعی دبستان دین و دانش

114. غیرانتفاعی پیش دبستان و دبستان راه امیرکبیر

115. غیرانتفاعی پیش دبستان و دبستان راهبرد دانش

116. غیرانتفاعی پیش دبستان و دبستان روشنگر

117. غیرانتفاعی رشد شماره 1

118. غیرانتفاعی رشد شماره 2

119. غیرانتفاعی پیش دبستان و دبستان رشد نو

120. مدرسه غیرانتفاعی سپهر شماره 1

121. غیرانتفاعی دبستان سخت کوشان

122. غیرانتفاعی دبستان سرمد

123. غیرانتفاعی دبستان شوکا

124. غیرانتفاعی دبستان صراط

125. غیرانتفاعی طلایه داران

126. غیر انتفاعی طلوع مهر

127. غیرانتفاعی دبستان علم و ادب

128. غیرانتفاعی فرزندان ایران زمین

129. غیرانتفاعی مصباح

130. غیرانتفاعی همت تجریش

131. غیرانتفاعی دبستان یاسین

132. غیرانتفاعی دبستان خاتم


لیست مقالات