لیست و شماره و آدرس مدارس دولتی و غیر دولتی شیراز

1.مدرسه دولتی پسرانه ابتدایی احمد ابن موسی

2.مدرسه غیردولتی پسرانه ابتدایی ارشاد

3.مدرسه دولتی پسرانه ابتدایی امام سجاد 

4.مدرسه دولتی پسرانه ابتدایی امام محمد باقر

5.مدرسه غیردولتی پسرانه ابتدایی امام موسی کاظم

بلوار فرصت شیرازی ابتدای روزیطلب –جنب آموزشگاه رانندگی علی (ع)

6.مدرسه دولتی پسرانه ابتدایی امام هادی 

7.مدرسه غیردولتی پسرانه ابتدایی امید فردا

8.مدرسه دولتی پسرانه ابتدایی امیر کبیر 

9.مدرسه دولتی پسرانه ابتدایی اندیشمندان مهر

10.مدرسه غیردولتی پسرانه ابتدایی بوستان 

11.مدرسه غیردولتی پسرانه ابتدایی بهار دانش

12.مدرسه دولتی پسرانه ابتدایی بهاران 

13.مدرسه غیردولتی پسرانه ابتدایی تربیت نوین 

14.مدرسه دولتی پسرانه ابتدایی توحید 

15.مدرسه دولتی پسرانه ابتدایی حاج همایونی 

16.مدرسه دولتی پسرانه ابتدایی حضرت ابوالفضل

17.مدرسه دولتی پسرانه ابتدایی خاک ره 

18.مدرسه غیردولتی پسرانه ابتدایی خلاقان 

بلوار فرصت شیرازی خیابان نیروی ا نتظامی بعد از کوچه 8

19.مدرسه دولتی پسرانه ابتدایی خوارزمی

20.مدرسه دولتی پسرانه ابتدایی خوانساری

21.مدرسه غیردولتی پسرانه ابتدایی دانش نوین 

22.مدرسه غیردولتی پسرانه ابتدایی ایمان 

بلوار تخت جمشید شرقی نبش کوچه 14

23.مدرسه غیردولتی پسرانه ابتدایی راه دانش

24.مدرسه دولتی پسرانه ابتدایی زین العابدین

25.مدرسه دولتی پسرانه ابتدایی سادات

26.مدرسه دولتی پسرانه ابتدایی شهید پرویز رضایی 

27.مدرسه دولتی پسرانه ابتدایی شهید رمضانی

28.مدرسه دولتی پسرانه ابتدایی شهید عبدالرسول جمشیدی

29.مدرسه دولتی پسرانه ابتدایی شهید هادی مرادی

30.مدرسه دولتی پسرانه ابتدایی شهید یوسفی

31.مدرسه دولتی پسرانه ابتدایی شهید کیشایی

32.مدرسه غیردولتی پسرانه ابتدایی صبح امید

بلوار مدرس درب دوم پایگاه خیابان شهید کشوری

33.مدرسه دولتی پسرانه ابتدایی طمراس رحیمی

34.پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی نیاوران

35.پبش دبستانی و دبستان دخترانه تابش شیراز

36.آمادگی و دبستان غیرانتفاعی فرشتگان شیراز

37.آمادگی و دبستان دخترانه هوشمند نسیم صبا شیراز

38.دبستان دخترانه پرتوعلوی شیراز

39.دبستان دخترانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

40.مجتمع آموزشی غيردولتی دخترانه شهدای رهپویان وصال شیراز

41.پیش دبستانی و دبستان هوشمند شکرانه شیراز

42.پیش دبستانی و دبستان ستارگان شیراز

43.مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه نور خرد 

44. مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه پیشتازان شیراز

45.دبیرستان دخترانه مهرآفرینان (دوره دوم)

46.دبیرستان دخترانه شایستگان

47.دبیرستان دخترانه و پیش دانشگاهی پردیس شیراز

48.دبیرستان دخترانه سما شیراز

49.دبیرستان دخترانه غیردولتی مینو شیراز

50. دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی آناهیتا

51.دبیرستان غیردولتی نشاط شیراز

52.دبيرستان دخترانه نگرش شیراز

53.دبیرستان دخترانه غیردولتی علامه حلی شیراز

54.دبیرستان غیر دولتی دخترانه زند شیراز

55.دبیرستان غیردولتی دخترانه عرفان شیراز

56.دبیرستان غیردولتی دخترانه ماهان شیراز

57.دبیرستان دخترانه غیردولتی شایستگان شیراز

58.دبیرستان غیردولتی فردوس شیراز

59.دبیرستان دخترانه اندیشه پژوهندگان شیراز

60.دبیرستان دخترانه راهیان کوثر شیراز

61.دبیرستان دخترانه گلبرگ شیراز

62.دبیرستان فاطيما شیراز

63.دبیرستان آفاق شیراز

64.دبیرستان حديث شیراز

65.دبیرستان راه سعادت شیراز

66.دبیرستان ره پويان حضرت زينب کبري (س )

67.دبیرستان ستارگان شیراز

68.دبیرستان مهرتابان شیراز

69.دبیرستان غیر دولتی سپهردانش شیراز

70.دبیرستان نفيسه شیراز

71.دبیرستان هنرور شيراز

72.دبیرستان غیرانتفاعی آيندگان شیراز

73. دبیرستان پدیده شیراز

74. دبیرستان پیشتازان شیراز

75. دبیرستان ثنا شیراز

76. دبیرستان ساحل شیراز

77. دبیرستان شقایق شیراز

78. دبیرستان علامه طباطبايی شیراز

79.دبیرستان معراج شیراز

80. دبیرستان غیر دولتی مفيد شیراز

81. دبیرستان ريحانه شیراز

82. دبیرستان گل ياس شیراز

83.دبيرستان دخترانه حانيه شیراز


لیست مقالات