برنامه اپلیکیشن بوفه الکترونیک مدارس

بوفه الکترونیک: برنامه بوفه و رزرو غدا و خوراکی ، کنترل بر بایدها و نباید های خوردنی از طریق اولیا، شارژ کیف پول آنلاین ، گزارش دهی خرج کرد، اتصال به درگاه بانک آموزشگاه و امکانات دیگر