نرم افزار محتوای آموزشی مدارس

آموزشگاه ها فیلم ها و فایل های آموزشی را می توانند در این قسمت با گروه بندی دلخواه و منظم بارگزاری کنند. دانش اموزان نیز می توانند در زیر هر فایل نظرات و سوالات خود را بپرسند و معلمین پاسخ دهند.

تصویری از لیست محتوای آموزشیمزایای محتوای آموزشی


تصویری از گروه بندی محتوای آموزشی


تصویری از صفحات داخل محتوای آموزشی

 

تصویری از سوالاتی که دانش آموزان می پرسند