نرم افزار دفتر کلاسی معلم

دفتر کلاسی چیست؟

از قدیم الایام تا به امروز هر معلم یا دبیر با ورود به کلاس یک دفتر یا برگه به عنوان دفتر کلاسی باز می کند که در آن لیست دانش آموزان در سمت راست نوشته شده و جلوی نام هر دانش آموز می تواند حضور غیاب، مسائل انضباطی ، تشویقی و تنبیهی ، نمره کلاسی و آزمون ، فعالیت کلاسی و ... را در آن ثبت کند. این کار با هدف ارزیابی در انتهای هر ماه یا هر ترم و مشاهده روند پیشرفت یا پسرفت فراگیران انجام می شود.

مشکلات دفاتر کلاسی کاغذی (سنتی)

دفتر کلاسی هایی که به شیوه های کاغذی و سنتی پر می شوند تا حدی کار راه انداز هستند و از لازمه های اصلی در هر مدرسه یا آموزشگاه بوده و هستند. اما وقتی آن را با دفتر کلاسی هوشمند و الکترونیک مقایسه کنید کمبود های شیوه سنتی را متوجه می شوید. در زیر برخی از موارد را لیست می کنیم:

دفتر کلاسی دیجیتال

امروزه در این عصر تکنولوژی در همه امور باید شیوه های دیجیتال و تکنولوژی جایگزین راه های سنتی و قدیمی شوند. امور مدرسه که طیف بسیار وسیعی دارد باید به دست نرم افزار مخصوص مدرسه که با نام سامانه مدیریت یادگیری شناخته می شود سپرده شود. دفتر کلاسی نیز یکی از ابزارهای بسیار پر کاربرد می باشد که در دل این نرم افزار جای دارد. از معروف ترین نرم افزار های دفتر کلاسی مَدیار می باشد. در دفتر کلاسی مَدیار معلم می تواند در کلاس به صورت آنلاین، علاوه بر مشخص کردن تکالیف کلاسی، حضورغیاب، موارد تنبیهی و تشویقی، نمره فعالیت کلاسی و نمره آزمون های کلاسی را به راحتی در یک صفحه ثبت نماید. از امتیازات بارز مَدیار این است که هم به صورت تحت وب و هم اپلیکیشن اندروید و آیفون قابل استفاده است. امکانات اپلیکیشن دفتر کلاسی مَدیار را می توانید در یک نگاه در عکس زیر مشاهده کنید.

دفتر کلاسی

قابلیت های دفتر کلاسی مَدیار

 1. امکان ثبت حضور غیاب دانش آموزان
 2. امکان ثبت فعالیت کلاسی
 3. امکان ثبت نمره کلاسی
 4. درج موارد تنبیهی و تشویقی انضباطی
 5. وارد کردن نمره پرسش کلاسی
 6. وارد کردن نمره آزمون کلاسی
 7. ثبت تکالیف درسی
 8. امکان مقایسه با نمرات قبلی
 9. امکان گزارش گیری جامع ماهانه و ترم
 10. گزارش میانگین نمرات و مقایسه نموداری
 11. امکان مشاهده آنلاین (زنده) دفتر کلاسی توسط معاونین