گزارشات راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

در بخش گزارشات 3 منو وجود دارد که عبارتند از گزارشات معلمان، گزارشات درسی و گزارشات انضباطی

گزارشات معلمان

در این بخش معلمانی که داخل اپلیکیشن گزارش نوشته اند و برای مدرسه ارسال کرده اند را مشاهده می کنید. در واقع معلمان می توانند از طریق اپلیکیشن معلمین وارد سامانه مدیار شده و به صورت روزانه برای مدرسه، مسئول پایه، مشاور یا معاون آموزشی گزارش ارسال نمایند.

قسمت های مختلف گزارشات معلمان

  • نام: در این قسمت اسم معلمی که گزارش را نوشته است مشاهده می کنید.
  • عنوان: نام عنوانی که برای گزارش ایجاد شده است را مشاهده می کنید.
  • توضیحات: متن گزارش را در این قسمت ملاحظه می کنید.
  • کلاس: کلاس موردنظر را نشان می دهد. به این معنی که گزارش برای این کلاس می باشد.
  • درس: درسی که گزارش برای آن تهیه شده است را مشاهده می کنید. در صورتی که نام درس ذکر نشده باشد یعنی گزارش برای تمامی درس ها می باشد.
  • تاریخ: تاریخی که گزارش ایجاد شده است در این قسمت قرار می گیرد.

در صورتی که بر روی گزینه "مشاهده" کلیک نمایید گزارش را ملاحظه می کنید . همچنین اگر فایلی در این گزارش وجود داشته باشد را می توانید ملاحظه کنید.