گزارشات

گزارشات کارکنان

در این بخش معلمین و مسئولین می توانند به صورت روزانه گزارش عملکرد خود را برای مدیر و اولیا ارسال نمایند تا مدیریت و والدین از عملکرد معلم و فعالیت هایی که در کلاس صورت گرفته مطلع گردند.

فیلم آموزشی گزارشات کارکنان

قسمت های مختلف گزارشات کارکنان

 • نام: در این قسمت اسم شخصی که گزارش را نوشته است مشاهده می کنید.
 • عنوان: نام عنوانی که برای گزارش ایجاد شده است را مشاهده می کنید.
 • توضیحات: متن گزارش را در این قسمت ملاحظه می کنید.
 • کلاس: کلاس موردنظر را نشان می دهد. به این معنی که گزارش برای این کلاس می باشد.
 • درس: درسی که گزارش برای آن تهیه شده است را مشاهده می کنید. در صورتی که نام درس ذکر نشده باشد یعنی گزارش برای تمامی درس ها می باشد.
 • تاریخ: تاریخی که گزارش ایجاد شده است در این قسمت قرار می گیرد.

در صورتی که بر روی گزینه "مشاهده" کلیک نمایید گزارش را ملاحظه می کنید . همچنین اگر فایلی در این گزارش وجود داشته باشد را می توانید ملاحظه کنید

گزارشات درسی

در بخش گزارشات در منوی دوم گزارشات درسی وجود دارد. این بخش یکی از بااهمیت ترین قسمت ها در سامانه می باشد و یکی از نیازهای اساسی مدرسه که همان گزارش گیری از روند پیشرفت و یا پسرفت وضعیت تحصیلی دانش آموزان می باشد برطرف می شود. این قسمت شامل 3 بخش می باشد که عبارتند از :

 • دانش آموز بر زمان
 • مقایسه کلاس ها
 • گزارش کلاسی

1.دانش آموز بر زمان

این نمودار گزارش وضعیت تحصیلی دانش آموز را از ابتدای سال تحصیلی تاکنون نشان می دهد و مشخص می کند که دانش آموز چه روندی را طی کرده است. همچنین می توانید تعدادی از دانش آموزان را باهم مقایسه نمایید. این بخش شامل تعدادی فیلد می باشد که عبارتند از:

 1. آزمون : تمامی آزمون هایی که تاکنون برگزار شده است و نمرات آن در سیستم ثبت شده است را نشان می دهد که می توانید یکی از آزمون ها را انتخاب نمایید.
 2. پایه : مقطع موردنظر را انتخاب کنید.
 3. کلاس : کلاس موردنظر را انتخاب کنید.
 4. نحوه نمایش : در این بخش تعیین می کنید که نحوه نمایش نمودار به صورت میله ای باشد و یا خطی
 5. درس : در این قسمت درس مورد نظر را که می خواهید گزارش گیری کنید انتخاب می کنید.
 6. دانش آموز : هر یک از دانش آموزان کلاس را که می خواهید وضعیت تحصیلیشان را مشاهده کنید انتخاب نمایید. شما می توانید یکی از دانش آموزان، تعدادی از دانش آموزان و یا همه دانش آموزان کلاس را انتخاب کنید.

در قسمت افقی نمودار ماه ها را ملاحظه می کنید و در قسمت عمودی نمرات را نشان می دهد. همچنین نمودار هر یک از دانش آموزان از لحاظ رنگ با یکدیگر متفاوت می باشد. در صورتی که برای یکی از دانش آموزان نمره ای ثبت نشده باشد در نمودار نشان داده نمی شود.

همچنین اگر بر روی هریک از نمودارها قرار بگیرید اطلاعات مربوط به دانش آموزان و معدل کلاس به صورت نوشتاری نشان داده می شود.

لازم به ذکر است در قسمت سمت راست و بالای نمودار سه خط وجود دارد که منو نمودار می باشد و با کلیک بر روی آن می توانید نمودار را به صورت عکس PNG یا JPEG یا PDF دانلود نمایید و به مسئول ذیربط ارائه دهید.

2.مقایسه کلاس ها

در این مقایسه شما میتوانید سطح تحصیلی چند کلاس را مورد بررسی قرار دهید و میزان پیشرفت یا عقب گرد دانش آوزان یک کلاس را با کلاس دیگر مورد مقایسه قرار داد. این بخش شامل فیلد های زیر است:

 1. آزمون: در این فیلد شما میتوانید تمامی آزمون ها و یا یک آزمون به خصوص را انتخاب کنید.
 2. پایه: پایه مورد نظر را در این فیلد انتخاب کنید.
 3. کلاس: شما برای اینکه بتواندی سطح چند کلاس را مقایسه کنید باید کلاس های مورد نظر را در این فیلد انتخاب کنید.
 4. نحوه نمایش: در این بخش تعیین می کنید که نحوه نمایش نمودار به صورت میله ای باشد و یا خطی

این مقایسه میتواند سطح کلاس های مختلف را در مقایسه با یکدیگر برای شما نمایش دهد.

3.گزارش کلاسی

شما میتوانید با استفاده از این آپشن نسبت به دانش آموزان یک کلاس گزارش مورد نظر خود را تهیه کنید. در این قسمت امکان انتخاب چند درس به طور همزمان وجود دارد.

 

گزارشات انضباطی

 آموزش تصویری گزارشات انضباطی

در بخش گزارشات و در منو سوم، گزارشات انضباطی وجود دارد. در این بخش فیلدهایی وجود دارد که عبارتند از:

 • از تاریخ : در این بخش تعیین می کنید که از چه تاریخی به بعد می خواهید گزارشات انضباطی را مشاهده کنید.
 • تا تاریخ : در این قسمت تعیین می کنید که تا چه تاریخی می خواهید گزارشات انضباطی را ملاحظه کنید.
 • پایه : در این بخش پایه موردنظر را مشخص می کنید.
 • کلاس : در این قسمت کلاس موردنظر را انتخاب می کنید.
 • نوع : در این قسمت تعیین می کنید که گزارش را بر حسب دانش آموز یا بر حسب نوع می خواهید مشاهده کنید. 

در صورتی که گزینه "بر حسب دانش آموز" را انتخاب کنید لیست دانش آموزانی که در آن مقطع و کلاس وجود دارند نشان داده می شود. در جلوی اسم هر یک از دانش آموزان گزینه "مشاهده" وجود دارد که با کلیک کردن بر روی آن می توانید لیست موارد انضباطی مربوط به آن دانش آموز را در بازه زمانی تعریف شده مشاهده کنید. همچنین در انتهای صفحه گزینه "دریافت PDF این دانش آموز" وجود دارد که با کلیک کردن بر روی آن می توانید فایل PDF آن را به منظور چاپ یا موارد دیگر دریافت نمایید.

در صورتی که گزینه "بر حسب نوع" را انتخاب نمایید لیستی از موارد انضباطی را مشاهده می کنید و در جلوی هر یک از این موارد تعداد تکرار هر یک از موارد ذکر شده است.

گزارشات تکلیف

در بخش گزارش تکالیف شما می توانید در تاریخ تعیین شده گزارش تکالیف را بر اساس یک پایه ، یک کلاس ، یک درس و یا یک دانش آموز  ملاحظه کنید.

همچنین امکان دریافت pdf  از بخش گزارش تکالیف وجود دارد.

گزارشات حضور غیاب

در این بخش ترکیبی از گزارش حضور غیاب و موارد انضباطی وجود دارد. تعداد غیبت ها و تاخیر های موجه و غیر موجه و موارد تنبیهی و تشویقی انضباطی همه با هم ترکیب شده و در بازه ی تاریخی که شما مشخص می کنید آورده می شود.