پیام های گروهی راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

قسمت "پیام های گروهی" در تب سوم بخش پیام ها قرار دارد.

در بخش "پیام های گروهی" شما می توانید تمامی پیام ها را که شما و یا هر شخص دیگری به صورت گروهی ارسال کرده است مشاهده کنید. 

منظور از "پیام گروهی" پیامی می باشد که به بیشتر از یک نفر ارسال گردیده است. پیام گروهی می تواند به کل مدرسه، به یک کلاس خاص مانند کلاس پایه اول الف، به یک مقطع خاص مانند کلیه کلاس های مقطع اول ابتدایی و یا به یک سمت خاص مانند معلم ارسال شود.

بخش های مختلف پیام گروهی

در ستون "از" کاربری را که پیام را ارسال کرده مشاهده می نمایید.

در ستون "ارسال به" کاربرانی که پیام به آنها ارسال شده نشان داده می شوند. (که می تواند یک کلاس،یک مقطع و یا کل مدرسه باشد) در صورتی که به کلاس ارسال شده باشد اسم کلاس در این قسمت قرار می گیرد و اگر پیام به کل مدرسه ارسال شده باشد اسم مدرسه نشان داده می شود.

در قسمت "متن" شما قسمتی از متن ارسالی را ملاحظه می نمایید. در صورتی که بر روی متن کلیک نمایید شما می توانید متن را به صورت کامل مشاهده کنید و قابلیت حذف و ویرایش پیام نیز وجود دارد.

در قسمت "تاریخ ارسال" زمان ارسال پیام نمایش داده می شود.

نحوه ارسال پیام جدید گروهی

بر روی گزینه "پیام جدید" کلیک کنید و در قسمت متن، نوشته خود را بنویسید. برای مثال : پیام گروهی تست به معلمین مقطع دوم. یعنی این پیام به تمام معلمین پایه دوم ابتدایی ارسال گردد.

در قسمت فایل اگر بخواهید فایلی را ارسال نمایید گزینه "Browse" را زده و فایل موردنظر را از سیستم کامپیوتر خود انتخاب می کنید و در انتها مخاطبین یا کاربرانی را که می خواهید پیام برای آنها ارسال شود مشخص می کنید. کاربران می توانند کل مدرسه ، یک مقطع ، یک کلاس و یک سمت خاص باشند و یا می توانید به صورت دستی کاربران خود را انتخاب نمایید.

برای انتخاب کاربران می توانید یک یا چندین گزینه را انتخاب نمایید. برای مثال برای ارسال پیام به معلمین مقطع دوم باید در قسمت "مقطع" دوم ابتدایی و در قسمت "سمت" معلم را انتخاب نمایید و سپس بر روی گزینه "ارسال" کلیک کنید.  

پس از ارسال در صورتی که وارد قسمت پیام های گروهی شوید ، پیام ارسال شده خود را مشاهده می کنید.