پیام های منراهنمای سامانه هوشمند مَدیار

بخش "پیام های من" دومین تب در قسمت پیام ها می باشد.

در این قسمت تمام پیام هایی را که شما ارسال کرده اید و یا دریافت نموده اید را می توانید مشاهده کنید. این پیام ها به صورت conversation یا مکالمه نشان داده می شوند و شما می توانید به راحتی مکالمه خود را به همراه تاریخ و ساعت مشاهده کنید.

بخش های مختلف پیام های من

در ستون "مخاطب" سمت و اسم کاربر نشان داده می شود.

در ستون "پیام" قسمتی از متن پیام نمایش داده می شود.

در ستون "تاریخ" زمان ارسال پیام نمایش داده می شود.

در صورتی که شما بخواهید تمام مکالمه و متن را مشاهده کنید بر روی پیام مورد نظر کلیک کرده و مکالمه نمایش داده می شود.