نتایج آزمون راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

بعد از پایان یافتن زمان آزمون آنلاین، مدرسه می تواند نتایج آزمون آنلاین را نمایش دهد و هر یک از دانش آموزان نتایج آزمون خود را مشاهده نمایند. برای فعال کردن نتیجه آزمون باید در قسمت عملیات بر روی مربع آبی کلیک نمایید و بر روی گزینه "نتایج" کلیک کنید. در این زمان شما می توانید نتایج آزمون را که شامل نام دانش آموز، تعداد کل سوالات و تعداد پاسخ های صحیح است را مشاهده نمایید. در صورتی که تمایل داشته باشید بدانید که هریک از دانش آموزان به کدام یک از سوالات پاسخ درست و به کدام سوالات پاسخ غلط داده اند می توانید در قسمت گزارش تفضیلی بر روی گزینه "مشاهده" کلیک نمایید. سوالاتی که دارای پیش زمینه سبز هستند یعنی دانش آموز پاسخ صحیح داده است و سوالاتی که دارای پیش زمینه قرمز می باشند یعنی دانش آموز به آن سوال پاسخ اشتباه داده است.

به منظور فعال سازی نتایج آزمون باید گزینه "نمایش نتایج" که در بالای صفحه قرار دارد را فعال نمایید.

نکته: دقت نمایید که بعد از اتمام مهلت آزمون بر روی نتایج آزمون کلیک کنید و آن را فعال نمایید.