موضوعات انضباطی راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

در قسمت موارد انضباطی در منو دوم موضوعات انضباطی قرار دارد. در این قسمت شما لیست کلیه موارد انضباطی اعم از تشویقی و تنبیهی را همراه با بارُم نمرات مشاهده می کنید. در این قسمت، ما تعدادی از موارد انضباطی را به صورت پیش فرض در تمامی مدارس قرار داده ایم. در صورتی که مدارس بر اساس سلایق و نیازهای خود تمایل داشته باشند که یک یا تعدادی از موارد انضباطی را ویرایش، حذف یا اضافه نمایند این کار امکان پذیر می باشد. ستون های موضوعات انضباطی عبارتند از:

  • عنوان : در این بخش نام مورد انضباطی را مشاهده می کنید.
  • نوع : در این بخش مدل مورد انضباطی که تنبیهی یا تشویقی می باشد را ملاحظه می کنید.
  • نمره : در این قسمت میزان نمره ای که کم یا اضافه می شود را مشاهده می کنید.
  • هر چند بار : در این بخش مشخص می شود که با چه تعداد تکرار آن فعالیت، نمره کسر و یا اضافه می شود.
  • ویرایش : با کلیک کردن بر روی گزینه "ویرایش" می توانید هر یک از موارد ذکر شده را تغییر دهید و ویرایش نمایید.
  • حذف : با کلیک کردن بر روی گزینه "حذف" می توانید مورد انضباطی موردنظر را حذف نمایید.

همچنین شما می توانید یک یا تعدادی از موارد انضباطی را که در لیست قرار ندارد، به لیست اضافه نمایید. برای این کار ابتدا بر روی گزینه "افزودن" کلیک نمایید و فیلدهای زیر را تکمیل کنید:

  • عنوان: نام مورد انضباطی خود را در این قسمت وارد نمایید.
  • نوع: تعیین نمایید که مورد انضباطی شما تشویقی است یا تنبیهی 
  • نمره: مقدار نمره ای که بابت مورد انضباطی کسر یا اضافه می گردد را تعیین نمایید.
  • هر چند بار: یعنی چند مرتبه آن رفتار یا فعالیت تکرار شود موجب اضافه یا کم شدن نمره می گردد. برای نمونه بابت هر 3 بار اخراج از کلاس 1 نمره از نمره انضباطی کسر می گردد.