فعالسازی بخش ها راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

در این بخش، قسمت های مختلف برنامه موجود می باشد که شما می توانید هر یک از این بخش ها را فعال یا غیر فعال نمایید. این بخش ها عبارتند از:

  • اخبار عمومی : اخباری که از طرف سامانه مدیار قرار می گیرد جز اخبار عمومی می باشد که اولیا و مسئولین می توانند آن را مشاهده نمایند ولی در صورتی که شما مایل نباشید این اخبار نشان داده شود می توانید این بخش را غیر فعال نمایید. در این صورت اخبار مدیار نشان داده نمی شود.
  • بخش آزمون : قسمت آزمون آنلاین در اپلیکیشن اولیا می باشد و در صورتی که آن را غیرفعال نمایید اولیا نمی توانند این بخش را مشاهده نمایند.
  • بخش گالری : در این بخش عکس و فیلم قرار می گیرد و در اپلیکیشن اولیا وجود دارد و در صورتی که غیر فعال شود اولیا به این بخش دسترسی ندارند.
  • بخش مالی : این بخش در اپلیکیشن اولیا وجود دارد و در صورت غیر فعال شدن، اولیا به آن دسترسی ندارند.
  • بخش بانک جزوه : در صورت غیر فعال شدن اولیا به این بخش دسترسی ندارند.
  • بخش کتابخانه : در صورت غیر فعال شدن اولیا به این بخش دسترسی ندارند.
  • بخش پیام از دانش آموزان : در صورتی که این بخش را غیر فعال نمایید اولیا و دانش آموز فقط می توانند پیام های ارسال شده را دریافت و مشاهده نمایند ولی نمی توانند پیامی را ارسال نمایند.
  • بخش پیام ها : در صورتی که این بخش را غیر فعال نمایید کلا بخش پیام ها مسدود می شود و کلا نمی توان پیامی را ارسال یا دریافت نمایید.
  • بخش پیام از معلمان : با غیر فعال کردن این بخش معلمان نمی توانند پیام ارسال نمایند و فقط می توانند پیام هایی که برایشان ارسال می شود را مشاهده کنند.
  • بخش نمرات، اخبار، تکالیف، برنامه هفتگی و مقالات علمی هم به همین صورت می باشد و می توان آنها را فعال یا غیرفعال نمود.