شبکه های اجتماعی راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

شبکه های اجتماعی شامل Linkedin ، Facebook ، اینستاگرام مدرسه ، تلگرام مدرسه ، آدرس سایت مدرسه ، ایمیل مدرسه و آدرس در سایت مدیار (این آدرس به صورت "نام مدرسه /http://madyar.org/school/ " است) می باشد که می توانید تمامی این اطلاعات را در این قسمت قرار دهید و کلیه این اطلاعات در پروفایل مدرسه قرار می گیرد و افرادی که در گوگل اسم یا سایت شما را سرچ نمایند می توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.

نکته: بهتر است که آدرس در سایت مدیار را بعد از مدت طولانی تغییر ندهید زیرا این آدرس در گوگل ذخیره می شود و اگر آن را تغییر دهید امتیاز خود را در گوگل از دست می دهید و دوباره باید امتیاز کسب نمایید. در واقع از طریق این آدرس، گوگل می تواند پروفایل شما را پیدا کند و به بازدیدکنندگان نمایش دهد.