دروس اختیاری

در صورتی که در هر یک از مقاطع تحصیلی، دروس اضافه ای داشته باشید که در پیش فرض نباشد می توانید در این قسمت وارد شوید و بر روی گزینه "افزودن" کلیک نمایید. سپس فیلدهای زیر را پر نمایید:

  • نام درس: درسی که می خواهید اضافه شود را در این قسمت وارد نمایید.
  • مقطع: مقطعی که می خواهید درس مورد نظر به آن اضافه شود را انتخاب نمایید.

سپس دکمه "ثبت" را بزنید . درس مورد نظر اضافه می گردد.