درج نمرات راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

در قسمت نمرات و تب دوم به نام "نمرات" می توانید نمره ها را ثبت نمایید. درج نمرات هم از طریق اپلیکیشن معلم و هم از طریق پنل مدیریتی که مدیر و مسئولین مدرسه به آن دسترسی دارند می تواند انجام شود.

نحوه ثبت نمرات

در قسمت نمرات بر روی گزینه "افزودن" کلیک نمایید. سپس فیلدهای زیر را تکمیل کنید.

 • آزمون : در این بخش از میان آزمون هایی که قبلا در بخش "اسامی آزمون ها" تعریف نموده اید باید یکی از آزمون ها را انتخاب نمایید.
 • مقطع : در این بخش باید مقطع موردنظر را انتخاب نمایید.
 • درس : باید تعیین نمایید که نمرات وارد شده برای چه درسی می باشد. درس هایی که ابتدای آنها با خط فاصله شروع می شود زیردرس می باشند.
 • کلاس : کلاسی که می خواهید نمره برایش ثبت کنید را مشخص کنید.
 • تاریخ : در این قسمت تاریخ همان روز به صورت پیش فرض قرار می گیرد ولی اگر بخواهید می توانید آن را تغییر دهید.
 • نوع : در این بخش نوع نمره که به صورت توصیفی باشد یا عددی را مشخص می کنیم.
 1. نمرات توصیفی: در صورتی که این نوع نمره را انتخاب نماییم به چهار دسته تقسیم می شوند که عبارتند از : نیاز به تلاش بیشتر، قابل قبول، خوب و خیلی خوب 
 2. نمرات عددی : در صورتی که این نوع نمره را انتخاب کنیم ، فیلد "ماکزیمم(از چند نمره)" فعال می شود و شما باید تعیین کنید که آزمونتان از چند نمره بوده است برای مثال از 20 نمره یا از 10 نمره و ... 
 • نمره پیش فرض : یکی از بخش های مهم قسمت نمرات می باشد و به این صورت است که شما نمره ای را که اکثر دانش آموزان در یک کلاس بدست آورده اند را در این قسمت قرار می دهید و این نمره برای تمامی دانش آموزان ثبت می گردد. سپس نمره دانش آموزانی که نمره پیش فرض را کسب نکرده اند، تغییر می دهید. برای مثال: یک کلاس 10 دانش آموز دارد که در آزمون برگزار شده 8 تا از دانش آموزان نمره خیلی خوب و 2 تا از آنها نمره خوب کسب کرده اند. در این زمان نمره پیش فرض را خیلی خوب قرار دهید و نمره آن 2 دانش آموز را تغییر داده و گزینه خوب را برای آنها انتخاب نمایید.
 • توضیح پیش فرض : شما می توانید در این قسمت توضیحی را قرار دهید که برای تمام دانش آموزان قرار می گیرد و برای هر یک از دانش آموزان را می توانید تغییر دهید.
 • لیست دانش آموزان : زمانی که کلاس را انتخاب می کنید اسامی تمام دانش آموزان همان کلاس در این قسمت قرار می گیرد که می توانید به صورت گروهی و یا برای تعدادی از آنها نمره وارد نمایید.

سپس بر روی گزینه "ثبت" کلیک نمایید. در بخش نمرات می توانید نمرات وارد شده را ملاحظه نمایید.