ثبت و ویرایش نمرات

در این قسمت شما می توانید نمرات وارد شده، نام دانش آموزان، نام آزمون، درس آزمون گرفته شده و تاریخ آزمون را مشاهده نمایید. در صورتی که بخواهید در هریک از این اطلاعات تغییری ایجاد نمایید می توانید بر روی گزینه "ویرایش" کلیک نمایید و تغییر مورد نیاز را اعمال کنید.

همچنین می توانید بر اساس مقطع، درس، کلاس، تاریخ آزمون و نام آزمون جستجو نمایید .