بازبینی و صدور کارنامه راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

همان طور که قبلا ذکر شد ایجاد کارنامه و صدور آن شامل سه مرحله می باشد که عبارتند از:

  • ایجاد کارنامه
  • تکمیل کارنامه
  • بازبینی و صدور کارنامه

در قسمت کارنامه، شما می توانید کارنامه ای را که ایجاد و تکمیل کرده اید مشاهده نمایید. در صورتی که دکمه "صدور" را بزنید، کارنامه صادر می شود و برای اولیا ارسال می گردد. اما بهتر است قبل از صدور کارنامه دکمه "ویرایش" را بزنید و کارنامه را بررسی نهایی کنید. زمانی که بر روی گزینه "ویرایش" کلیک کنید صفحه ای باز می شود که در پایین صفحه و قسمت "دانش آموزان" شما اسامی تمام دانش آموزانی که برایشان کارنامه ایجاد کرده اید را مشاهده می کنید و می توانید بر روی اسم هر یک از دانش آموزان کلیک کنید و به صورت مجزا هر یک از کارنامه ها را ویرایش و بازبینی نمایید. 

  • در صورتی که کارنامه یکی از دانش آموزان را بررسی کردید و کارنامه درست و صحیح بود می توانید بر روی گزینه "بعدی" کلیک کنید تا کارنامه دانش آموز بعدی را مشاهده نمایید.
  • در صورتی که بر روی کارنامه تغییراتی صورت گرفت و کارنامه اصلاح شد باید بر روی گزینه "ذخیره و بعدی" کلیک نمایید. یعنی این کارنامه ذخیره می شود و سپس کارنامه دانش آموز بعدی را مشاهده می کنید.
  • در صورتی که بر روی کارنامه اصلاحاتی صورت گیرد و سپس بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید کارنامه ذخیره می شود و کارنامه دیگری را مشاهده نمی کنید.
  • در صورتی که گزینه "ذخیره و قبلی" را بزنید کارنامه ذخیره می شود و سپس کارنامه قبلی را مشاهده می کنید.

نکته: در صورتی که شما کارنامه یک دانش آموز را مشاهده می کنید در قسمت "دانش آموزان" در پایین صفحه، دور اسم دانش آموز خط کشیده می شود و در واقع نشان می دهد که در حال حاضر شما کارنامه کدام دانش آموز را مشاهده می کنید.

در انتهای صفحه 3 گزینه وجود دارد:

  1. دریافت PDF این دانش آموز
  2. دریافت PDF همه دانش آموزان : از تمامی کارنامه ها یک PDF تهیه می شود و شما می توانید آن را در سیستم خود نگه دارید و یا از آنها پرینت بگیرید.
  3. صدور : در این زمان کارنامه ها برای اولیا دانش آموزان صادر و ارسال می گردد. با کلیک بر روی این گزینه و قبل از صادر شدن کارنامه، سیستم یک هشدار می دهد که در صورت صدور کارنامه، این کارنامه ارسال می شود و این عمل غیر قابل بازگشت می باشد و در صورتی که تایید نمایید کارنامه صادر می گردد.

پس از کلیک بر روی گزینه "صدور" کارنامه صادر می شود و در قسمت کارنامه وضعیت کارنامه تغییر کرده و به حالت "صادر شده" در می آید.

لازم به ذکر است پس از صدور کارنامه مجددا می توانید کارنامه را ویرایش نمایید.