افزودن آزمون بخش 2 راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

در این بخش با افزودن آزمون از طریق کپی کردن آزمون های قبلی آشنا می شوید.

هنگامی که شما با زحمت فراوان و صرف وقت یک آزمون را همراه با پاسخ هایش ایجاد می کنید، در صورتی که بخواهید مشابه همان آزمون را با تغییرات اندک و یا بدون تغییر برای یک کلاس دیگر یا یک مقطع دیگر برگزار نمایید نیازی نیست دوباره آزمون را طراحی کنید. به این منظور شما می توانید در قسمت عملیات بر روی مربع آبی رنگ کلیک کنید و بر روی گزینه "کپی" کلیک نمایید. در قسمت آزمون ملاحظه می کنید که آزمون جدید کپی شده و به صورت "نام آزمون-کپی" موجود می باشد و وضعیت آزمون به صورت غیرفعال است. سپس برای ویرایش آزمون در قسمت عملیات بر روی گزینه "ویرایش" کلیک نمایید و می توانید بخش های مختلف آزمون از جمله عنوان آزمون، زمان شروع و پایان آزمون، مدت زمان آزمون و مخاطب آزمون را ویرایش نمایید و در صورتی که از آزمون ویرایش شده مطمئن هستید می توانید آزمون را فعال نمایید و سپس بر روی گزینه "بروزرسانی" کلیک کنید. در صورتی که بخواهید در سوالات تغییری ایجاد نمایید باید در قسمت عملیات بر روی گزینه "سوالات" کلیک نمایید و می توانید با کلیک بر روی گزینه "ویرایش" تغییرات لازم را بر روی سوال ایجاد نمایید و یا برخی از سوالات را حذف نمایید و یا تعدادی سوال اضافه کنید.