ارسال پیام راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

به منظور ارسال پیام به یک کلاس، یک مقطع و یا کل مدرسه در قسمت "همه پیام ها" وارد شده و بر روی گزینه "پیام جدید" کلیک کنید.

در قسمت "متن" نوشته خود را قرار دهید. در صورتی که همراه با متن می خواهید فایلی به صورت عکس، فایل صوتی ، فایل ویدئویی یا pdf ارسال نمایید بر روی گزینه "Browse" کلیک نمایید و فایل موردنظر را از سیستم کامپیوتر خود انتخاب کنید. سپس در قسمت مخاطب باید مشخص کنید که پیام را برای چه کاربرانی می خواهید ارسال نمایید.

  1. در صورتی که بخواهید پیام را به کل افراد مدرسه ارسال نمایید باید تیک کل مدرسه را بزنید.
  2. در صورتی که بخواهید پیام را به کل یک مقطع خاص ارسال کنید در قسمت "به مقطع" باید آن مقطع را مشخص کنید. مانند اول ابتدایی
  3. در صورتی که بخواهید پیام را به کلاس خاصی ارسال کنید در قسمت "به کلاس" آن کلاس را انتخاب کنید.
  4. در صورتی که بخواهید پیام خود را به یک سمت خاص ارسال کنید باید در قسمت "به سمت" آن را انتخاب کنید. مانند معلم و یا دانش آموز
  5. در صورتی که بخواهید پیام خود را به تعدادی از کاربران خاص ارسال نمایید در قسمت "به کاربر" اسامی تمام کاربران موجود می باشد و شما می توانید تعدادی از آنها را انتخاب نمایید.

در نهایت به منظور فرستادن پیام بر روی گزینه "ارسال" کلیک نمایید.

نکته:

برای انتخاب کردن کاربرانی که می خواهید پیام به آنها ارسال شود می توانید یکی از گزینه ها یا تعدادی از گزینه ها را در قسمت "مخاطب" مشخص نمایید. برای نمونه می توانید در قسمت "مقطع" اول ابتدایی را انتخاب نمایید و پیام شما به کلیه دانش آموزان و معلمین مقطع اول ابتدایی ارسال می گردد. همچنین می توانید در قسمت "مقطع" اول ابتدایی و در قسمت "سمت" دانش آموزان را انتخاب نمایید که در این صورت پیام شما فقط به دانش آموزان مقطع اول ابتدایی ارسال می گردد و معلمین اول ابتدایی آن را مشاهده نمی کنند.