نرم افزار تصحیح پاسخنامه آزمون های چند گزینه ای

این نرم افزار ...

بخش آفلاین از جمله بخش های مهم سامانه مدیار می باشد که در آن مدارس می توانند آزمون هایی شبیه آزمون کنکور را برگزار نمایند. به منظور برگزاری آزمون آفلاین ابتدا در این بخش نام آزمون ، تاریخ و ساعت شروع و پایان آزمونرا مشخص نمایید. سپس در قسمت سوالات ، تعداد سولات را مشخص کرده و کلید سوالات را وارد نمایید. پس از آن مدرسه باید نمونه پاسخنامه را دانلود و به تعداد دانش آموزان پرینت نماید. سپس دانش آموزان به سوالات پاسخ می دهند و بعد از تمام شدن ساعت آزمون ، مدرسه باید پاسخنامه ها را اسکن نماید و در بخش آزمون آفلاین آپلود کند. سپس سیستم بر اساس کلید سوالات و پردازشگر عکسی که در مدیار قرار گرفته است برگه ها را تصحیحی می نماید و تعداد پاسخ های صحیح و غلط را برای هریک از دانش آموزان مشخص می نماید. در انتها سامانه نتیجه آزمون را به همراه نمره و تراز و رتبه دانش آموز مشخص می نماید.