اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

فرم ارزشیابی سالانه معلمان همراه فایل ورد

فرم ارزشیابی سالانه معلمان همراه فایل ورد:

 

برای دانلود فرم ارزشیابی سالانه معلمان کلیک کنید

 

دانلود

 


مقالات مشابه

عوامل موثر بر یادگیری دانش آموزان دانلود رایگان نرم افزار صدور کارنامه ماهانه دانش آموزان دانلود نرم افزار ثبت نمرات دانش آموزان نمره ی مستمر چگونه محاسبه میشود
لیست مقالات