اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

شرح وظایف مدیر مدرسه ابتدایی متوسطه اول و دوم

تمام امور و فعالیتی که در محیط مدرسه انجام می شود همگی زیر نظر مدیر مدرسه میباشد و اینکه مدیر مدرسه در خصوص انجام و اجرای امور آموزشی و حسن اجرای انها مسئولیت کامل دارد امروزه از دشوارترین مشاغل در حوزه آموزش و پرورش، مدیریت یک مدرسه یا واحد آموزشی میباشد. چرا که مدیر یک مدرسه باید با دست خالی و بعضی مواقع بدون هیچ گونه ساپورت و حمایت بالادستی ها در راستای رضایت معلم، دانش آموز و والدین آن ها تلاش نماید. مدیر مدرسه جدا از اینکه باید علمی را در خصوص محتوای درسی برای راهنمایی معلمان داشته باشد، بایستی نسبت به موضوعات راجع به حسابداری، پروسه ثبت نام دانش آموز، بخش نامه ها و هوشمند سازی مدارس و... اطلاعات کامل و جامعی داشته باشد.

وظایف مدیر دربخش آموزشی و پرورشی یک مدرسه:

 • نظارت و کنترل کردن اجرای برنامه ها و فوق برنامه و مراقبت بر پیشرفت امور آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه
 • داشتن کنترل و نظارت بر مراسم هایی مثل مراسم اغاز تحصیلی،نماز جماعت ،مراسم هایی که ویژه ایام وفات و مناسبت ها هستند 
 • تشویق و ترغیب و راهنمایی کردن تمام کادر مدرسه در راستای انجام درست و کامل امور مدرسه 
 • برگزاری مرتب جلسه شورای معلم و گروه های آموزشی به شکل ماهانه و همچنین شرکت کردن در چنین جلساتی و همچنین ارسال پیشنهاد های ارائه شده به اداره مربوطه
 • داشتن اطلاعات درباره کار کردن با برنامه های آموزش پرورش مثل شاد و سیدا برای انجام امور  مرتبط با دانش آموزان
 • برگزار کردن انجمن اولیا و مربیان،ارائه برنامه هایی برای اجرای امور مدرسه
 • نظارت داشتن بر اجرای امتحانات و آزمون ها که حسن اجرای این امتحانات بر عهده مدیر مدرسه میباشد همچنین نحوه ارزشیابی دانش آموزان از طرف دبیر
 • مجهز کردن کارگاه و آزمایشگاه ها به تجهیزات آموزشی، کمک آموزشی و داشتن نظارت بر نحوه  استفاده از چنین تجهیزات و وسایلی، 
 • تجهیز کردن نمازخانه مدرسه و همچنین کتاب خانه مدرسه به وسایل مورد نیاز و سیستم گرمایش و سرمایشی و نیز ریختن برنامه ریزی و نظارت
 • داشتن بر برگزاری نماز جماعت و نیز بهره بردن از کتاب خانه از سوی دبیر و دانش آموز

وظایف اداری یک مدیر مدرسه

 • داشتن دقت در نظارت و کنترل موقع ثبت نام دانش آموزان با توجه به آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغ گشته
 • مسئولیت تنظیم کردن برنامه هفتگی کلاس های درس  و همچنین ابلاغ آن در زمان مناسب به دانش آموز و معلم قبل از شروع شدن سال تحصیلی به عهده مدیر یک مدرسه میباشد
 • انجام برنامه ریزی و داشتن اقدام مناسب بمنظور هوشمند کردن مدارس و نیز ایجاد یک نظام آموزش – یادگیری هوشمند
 • مدیر یک مدرسه دارای وظیایفی مثل رسیدگی به حضور و غیاب کادر مدرسه و دانش آموزان و حضور به موقع آنها در مدرسه میباشد
 • چنانچه معلم غیبت و تاخیر داشته باشد اداره کلاس بر عهده مدیر با همکاری بقیه کارکنان میباشد 
 • حضور داشتن پیش از ورود دانش اموزان و کارکنان و خارج شدن از مدرسه پس از رفتن تمام اعضای مدرسه به استثنا مواقع ضرورت
 • آشنایی داشتن با فناوری اطلاعات و ارتباطات بمنظور اجرای امور و فعالیت های مدرسه 
 • تلاش در راستای مراقبت جهت حفظ کردن اموال و ساختمان و همچنین نظارت داشتن بر حسن انجام امور مالی و اداری، تنظیم نمودن دفاتر مربوط و اسناد مورد نیاز بر اساس مقررات موجود در بخش مالی و نیز بایگانی کردن سوابق جهت بررسی کردن مقامات مربوط
 • مسئول پاسخگویی به تمام مکاتبات اداری در کوتاه ترین زمان 
 • مسئول پاسخگویی به کلیه سوالهای والدین دانش آموز و سایر مراجعان مربوطه

مقالات مشابه


لیست مقالات