کلاس آنلاین
نرم افزار برگزاری کلاس آنلاین
کلاس آنلاین
نرم افزار برگزاری کلاس آنلاین

نرم افزار تهیه لیست حضور و غیاب دانش آموزان مدرسه

یکی از پر دغدغه ترین و زمان بر ترین اموری که مسئولین و معلمین مدارس را همیشه و هر روز درگیر می کند پروسه حضور و غیاب دانش آموزان می باشد. همچنین یکی از دغدغه های اصلی اولیاء دانش آموزان حضور به موقع آنها در مدرسه می باشد.

حال در نظر بگیرید که اگر در روز 20 دانش آموز در مدرسه غایب شوند، و 30 دانش آموز تاخیر داشته باشند چطور به ولی آنها اطلاع رسانی شود؟ با 50 ولی تماس گرفته شود؟ آیا راه ساده تری وجود ندارد؟

معاون مدرسه باید لیست حضور غیاب دانش آموزان را برای هر کلاس روی کاغذ پرینت بگیرد و به معلم مربوطه دهد و در پایان کلاس آن را از ایشان پس گرفته و ارزیابی کند. هر زنگ این اتفاق باید تکرار شود! اگر 20 کلاس وجود داشته باشد و مدرسه سه زنگ داشته باشد و هر لیست 2 صفحه، روزی 120 کاغذ استفاده می شود و در پایان سال تحصیلی می شود حدود 24 هزار کاغذ.

حضور غیاب دانش آموزان با نرم افزار مَدیار

نرم افزار مَدیار یک سامانه مدیریت یادگیری (ال ام اس) می باشد که دارای امکانات مختلف آموزشی می باشد و یکی از امکانات این سامانه حضور و غیاب می باشد. این سامانه در هوشمندسازی مدارس استفاده می شود و قابلیت های آموزشی بسیار عالی به مدرسه می دهد. حضور غیاب مَدیار با طرح های هوشمندانه تمامی این دغدغه ها را برطرف نموده است.

مدیار

ویژگی های برنامه حضور و غیاب مدیار

 حضور غیاب دانش آموزان

 برای مشاهده قیمت ها ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام


مقالات مشابه

نرم افزار حضور و غیاب با تست رایگان - اپلیکیشن ثبت تردد آنلاین
لیست مقالات