گزارشات درسیراهنمای سامانه هوشمند مَدیار

در بخش گزارشات در منوی دوم گزارشات درسی وجود دارد. این بخش یکی از بااهمیت ترین قسمت ها در سامانه مدیار می باشد و یکی از نیازهای اساسی مدرسه که همان گزارش گیری از روند پیشرفت و یا پسرفت وضعیت تحصیلی دانش آموزان می باشد برطرف می شود. این قسمت شامل 3 بخش می باشد که عبارتند از :

  • دانش آموز بر زمان
  • میانگین کلاس بر زمان
  • مقایسه کلاس ها

1.دانش آموز بر زمان

این نمودار گزارش وضعیت تحصیلی دانش آموز را از ابتدای سال تحصیلی تاکنون نشان می دهد و مشخص می کند که دانش آموز چه روندی را طی کرده است. همچنین می توانید تعدادی از دانش آموزان را باهم مقایسه نمایید. این بخش شامل تعدادی فیلد می باشد که عبارتند از:

  1. آزمون : تمامی آزمون هایی که تاکنون برگزار شده است و نمرات آن در سیستم ثبت شده است را نشان می دهد که می توانید یکی از آزمون ها و یا همه آزمون ها را انتخاب نمایید.
  2. مقطع : مقطع موردنظر را انتخاب کنید.
  3. کلاس : کلاس موردنظر را انتخاب کنید.
  4. نحوه نمایش : در این بخش تعیین می کنید که نحوه نمایش نمودار به صورت میله ای باشد و یا خطی
  5. درس : در این قسمت درس مورد نظر را که می خواهید گزارش گیری کنید انتخاب می کنید.
  6. دانش آموز : هر یک از دانش آموزان کلاس را که می خواهید وضعیت تحصیلیشان را مشاهده کنید انتخاب نمایید. شما می توانید یکی از دانش آموزان، تعدادی از دانش آموزان و یا همه دانش آموزان کلاس را انتخاب کنید.

در قسمت افقی نمودار ماه ها را ملاحظه می کنید و در قسمت عمودی نمرات را نشان می دهد. همچنین نمودار هر یک از دانش آموزان از لحاظ رنگ با یکدیگر متفاوت می باشد. در صورتی که برای یکی از دانش آموزان نمره ای ثبت نشده باشد در نمودار نشان داده نمی شود.

همچنین اگر بر روی هریک از نمودارها قرار بگیرید اطلاعات مربوط به دانش آموزان و معدل کلاس به صورت نوشتاری نشان داده می شود.

لازم به ذکر است در قسمت سمت راست و بالای نمودار سه خط وجود دارد که منو نمودار می باشد و با کلیک بر روی آن می توانید نمودار را به صورت عکس PNG یا JPEG یا PDF دانلود نمایید و به مسئول ذیربط ارائه دهید.