گزارشات انضباطی راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

در بخش گزارشات و در منو سوم، گزارشات انضباطی وجود دارد. در این بخش فیلدهایی وجود دارد که عبارتند از:

  • از : در این بخش تعیین می کنید که از چه تاریخی به بعد می خواهید گزارشات انضباطی را مشاهده کنید.
  • تا : در این قسمت تعیین می کنید که تا چه تاریخی می خواهید گزارشات انضباطی را ملاحظه کنید.
  • مقطع : در این بخش مقطع موردنظر را مشخص می کنید.
  • کلاس : در این قسمت کلاس موردنظر را انتخاب می کنید.
  • نوع : در این قسمت تعیین می کنید که گزارش را بر حسب دانش آموز یا بر حسب نوع می خواهید مشاهده کنید. 

در صورتی که گزینه "بر حسب دانش آموز" را انتخاب کنید لیست دانش آموزانی که در آن مقطع و کلاس وجود دارند نشان داده می شود. در جلوی اسم هر یک از دانش آموزان گزینه "مشاهده" وجود دارد که با کلیک کردن بر روی آن می توانید لیست موارد انضباطی مربوط به آن دانش آموز را در بازه زمانی تعریف شده مشاهده کنید. همچنین در انتهای صفحه گزینه "دریافت PDF این دانش آموز" وجود دارد که با کلیک کردن بر روی آن می توانید فایل PDF آن را به منظور چاپ یا موارد دیگر دریافت نمایید.

در صورتی که گزینه "بر حسب نوع" را انتخاب نمایید لیستی از موارد انضباطی را مشاهده می کنید و در جلوی هر یک از این موارد تعداد تکرار هر یک از موارد ذکر شده است.