گالریراهنمای سامانه هوشمند مَدیار

در این قسمت شما می توانید عکس قرار دهید. به این منظور بر روی گزینه "افزودن" کلیک نمایید. 

در صورتی که می خواهید عکس قرار دهید گزینه "اضافه کردن" را زده و بر روی عکس یا عکس های مورد نظر کلیک نمایید. سپس گزینه "open" را زده و عکس مورد نظر آپلود می شود. 

به منظور پاک کردن عکس باید به گالری وارد شده و گزینه حذف را انتخاب نمایید.

برای ویرایش کردن عکس بر روی گزینه ویرایش کلیک کرده و سپس گزینه "انتخاب عکس" را یزنید و عکس جدید را انتخاب نمایید . در این زمان عکس جدید جایگزین عکس قبلی می شود.