کلاس بندی معلم راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

شما زمانی که کاربران خود را اعم از دانش آموزان، معلمین و مسئولین به سامانه مدیار اضافه می کنید باید آنها را کلاس بندی نمایید. یعنی باید مشخص کنید که هر یک از کاربران به چه کلاسی تعلق دارند. البته هر یک از دانش آموزان تنها به یک کلاس تعلق دارند ولی معلمان ممکن است به چندین کلاس متعلق باشند.

به منظور کلاس بندی کاربران ابتدا باید کلاس ها را تعریف و مشخص نمایید. برای تعریف کردن کلاس ها در منو سمت راست در قسمت "ساختار مدرسه" وارد شده و کلاس ها را تعریف کنید

برای کلاس بندی معلم دو روش وجود دارد:

  • در قسمت کاربران و در تب اول یا لیست کاربران وارد شده و در ستون "سِمَت" بر روی گزینه معلم بدون کلاس کلیک نمایید.
  • در قسمت کاربران در تب سوم یا "کلاس بندی معلم "وارد شوید.

سپس صفحه ای باز می شود که کلاس بندی معلم در آنجا صورت می گیرد. در این قسمت گزینه "افزودن" را بزنید و فیلدهای نام معلم ، کلاس ، مقطع و نام درس را تکمیل کنید. در صورتی که معلم شما بیش از 2 درس داشته باشد نمی توانید همزمان دو درس را انتخاب نمایید. برای نمونه یکی از معلمین درس های قرآن و ریاضیات را آموزش می دهد. یکبار در قسمت درس، ریاضی را انتخاب کنید و گزینه "ثبت" را بزنید و دوباره گزینه افزودن را زده و این مرتبه در قسمت درس، قرآن را انتخاب کنید.

در صورتی که معلم بیش از یک کلاس داشته باشد، می توانید گزینه افزودن را زده و کلاس مدنظر و درس موردنظر را انتخاب نمایید.

نکته: هنگامی که شما مقطع را انتخاب می کنید در قسمت "درس" تمامی دروسی که مربوط به آن مقطع می باشند نشان داده می شود.