کلاس بندی دانش آموزان راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

شما زمانی که کاربران خود را اعم از دانش آموزان، معلمین و مسئولین به سامانه مدیار اضافه می کنید باید آنها را کلاس بندی نمایید. یعنی باید مشخص کنید که هر یک از کاربران به چه کلاسی تعلق دارند. البته هر یک از دانش آموزان تنها به یک کلاس تعلق دارند ولی معلمان ممکن است به چندین کلاس متعلق باشند.

به منظور کلاس بندی کاربران ابتدا باید کلاس ها را تعریف و مشخص نمایید. برای تعریف کردن کلاس ها در منو سمت راست در قسمت "ساختار مدرسه" وارد شده و کلاس ها را تعریف کنید.

برای کلاس بندی دانش آموز دو روش وجود دارد:

  • در قسمت کاربران وارد تب دوم یا "کلاس بندی دانش آموز" شوید.
  • در قسمت کاربران وارد تب اول یا "لیست کاربران" شده و در قسمت کد بر روی گزینه "بدون کلاس" کلیک نمایید.

سپس صفحه ای باز می شود که باید فیلدهای آن را تکمیل کنید. در قسمت "مقطع" پایه تحصیلی دانش آموز را مشخص کنید برای مثال مقطع اول ابتدایی. در قسمت "کلاس" باید کلاس دانش آموز را انتخاب نمایید برای مثال اول الف . قسمت "کد دانش آموز" اجباری نیست و به کارنامه ها ارتباط دارد. در قسمت "کاربر" تمامی دانش آموزان یا کاربرانی که کلاس ندارند نشان داده می شود. در این بخش می توانید یک یا چند کاربر را انتخاب نمایید. برای مثال در صورتی که 20 نفر از دانش آموزان در یک کلاس قرار دارند و همگی بدون کلاس می باشند را می توانید به صورت یکجا انتخاب نمایید و لازم نیست که 20 بار کلاس بندی را انجام دهید. در قسمت "کلمه عبور" باید رمز عبور را مشخص نمایید که بعدا دانش آموزان می توانند این رمز را تغییر دهند. سپس گزینه "ثبت" را بزنید