کاربران راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

قسمت کاربران دارای بخش های مختلفی می باشد که عبارتند از:

  • لیست کاربران

در این قسمت شما می توانید تعداد کل دانش آموزان و معلمان را که در این برنامه ثبت شده اند را مشاهده نمایید. همچنین تعداد افرادی که از نرم افزار اندروید یا ios استفاده می کنند هم قابل مشاهده می باشد. 

همچنین در این قسمت شما تمامی افرادی را که در برنامه ثبت نام کرده اید همراه با سمت، نام،نام خانوادگی، شماره موبایل، تاریخ آخرین فعالیت ملاحظه می کنید. 

در این قسمت می توانید بر اساس نام،شماره موبایل،مقطع،کلاس،سمت کاربران خود را جستجو نمایید.

  • افزودن کاربر

به منظور اضافه کردن یک کاربر باید در این قسمت وارد شوید و فیلد نام،نام خانوادگی، شماره موبایل یا نام کاربری و سمت را پر نمایید و دکمه ثبت را بزنید. لازم به ذکر است برای وارد کردن اسامی دانش آموزان یک کلاس ابتدا در آخر صفحه بر روی گزینه دانلود اکسل نمونه کلیلک کرده و فایل اکسل را دانلود می کنیم. سپس فیلدهای  mobile ، username ، family ، name را برای یک کلاس وارد کرده و ذخیره میکنیم. سپس در پایین صفحه بر روی گزینه انتخاب فایل کلیک کرده و فایل موردنظر را انتخاب می کنیم و سپس گزینه ثبت را می زنیم.

  • انتساب کاربر

در این قسمت تمامی کاربران اعم از معلم، معاونین و دانش آموزان با منتسب شوند. در این بخش با پر کردن فیلد مقطع، کلاس،کاربر و کلمه عبور انتساب انجام می شود. برای نمونه به منظور انتساب معاون انظباطی در قسمت مقطع و کلاس گزینه همه را انتخاب می کنیم و در قسمت کاربر، نام معاون انظباطی را انتخاب کرده و در قسمت رمز عبور پسورد را انتخاب می کنیم و گزینه ثبت را می زنیم. برای انتساب دانش آموزان یک کلاس در قسمت مقطع باید پایه مورد نظر انتخاب شود مانند دوم ابتدایی. در قسمت کلاس باید نام کلاس انتخاب شود مانند کلاس الف. در قسمت کاربران باید دانش آموزان کلاس را انتخاب نمایید که می توانید بیش از یک دانش آموز را انتخاب کنید و باید تمامی دانش آموزان انتخاب شوند. در قسمت رمز عبور باید عدد یا کلمه و عدد موردنظر قرار گیرد و سپس دکمه ثبت را بزنید. 

نکته: در صورتی که یک معلم بیش از یک کلاس دارد در این قسمت یکی از کلاس ها را انتخاب نمایید.

  • انتساب معلمان به کلاس

در این بخش باید بر روی گزینه افزودن کلیک نمایید. سپس فیلدهای نام معلم، کلاس، مقطع و درس را انتخاب نمایید. برای نمونه خانم محمدی معلم درس ریاضی مقطع سوم کلاس الف و درس ریاضی مقطع پنجم کلاس ب می باشد. در این هنگام یک بار گزینه افزودن را زده و مقطع سوم کلاس الف را ثبت می کنیم . سپس دوباره گزینه افزودن را زده و مقطع پنجم کلاس ب را ثبت می کنیم.

  • دسترسی ها

در این بخش فقط مدیر می تواند تعیین کند که هر یک از کاربران به چه قسمت هایی دسترسی داشته باشند. برای این منظور باید سمت کاربر مشخص شود و دسترسی های موردنظر تیک زده شوند و سپس گزینه ثبت زده شود.