پیامک (SMS) راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

بخش پیام با پیامک بسیار متفاوت می باشد. بخش پیام ها مربوط به پیام های اینترنتی می باشد مانند پیام ها در تلگرام ، واتس آپ و ... در بخش پیام ها به منظور ارسال و دریافت پیام تنها نیاز به اینترنت خط می باشد و نیاز به شارژ پولی خط نیست و هزینه ای برای ارسال پیام پرداخت نمی شود. ولی بخش پیامک یا SMS همان شیوه سنتی پیام رسانی می باشد که در مقایسه با بخش پیام دارای ضعف هایی می باشد. مهمترین ضعف بخش پیامک این است که شامل هزینه می باشد و مدرسه به منظور ارسال پیامک باید پنل پیامک خود را شارژ نماید که برای مدرسه هزینه دارد. ضعف دیگر بخش پیامک این است که امکان ارسال عکس، فایل، ویدئو وجود ندارد ولی در بخش پیام ها امکان ارسال این موارد وجود دارد. در بخش پیام ها امکان ارسال پیام به صورت گروهی وجود دارد ولی در ارسال پیامک همچین امکانی وجود ندارد. در لحظه ارسال پیام اینترنتی، notification یا هشدار آن بر روی صفحه اولیا ظاهر می گردد که مانند پیامک می باشد.

تنها مزیت پیامک(SMS) نسبت به پیام این است که در صورتی که تعدادی از اولیا در سامانه مدیار عضو نباشند یا به دلیل مدل گوشی نتوانند سامانه مدیار را بر روی گوشی خود نصب نمایند و یا از سامانه مدیار استفاده کنند ولی در آن لحظه اینترنت نداشته باشند از پیام های اینترنتی محروم می شوند اما با ارسال پیامک می توانید به تمام اولیا (چه افرادی که از سامانه استفاده می کنند یا استفاده نمی کنند و اینترنت دارند یا اینترنت ندارند) اطلاع رسانی کنید و در مواقع ضروری و حساس که احتیاج است تمامی اولیا از یک موضوع خاص مطلع شوند بسیار کاربرد دارد.

قسمت های مختلف پیامک (SMS)

  • فرستنده : فردی که پیام را ارسال کرده است.
  • گیرنده : کاربری که پیام را دریافت نموده اند.
  • شماره تلفن : شماره موبایل کاربری که پیام برایش ارسال شده است.
  • متن : متن پیام ارسال شده در این قسمت نشان داده می شود.
  • تاریخ : در این قسمت تاریخ و ساعت ارسال پیامک نشان داده می شود.