پرداخت های مالی راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

مراحل پرداخت عبارتند از:

مرحله اول : تَب انواع حساب : مدیر مالی ابتدا باید حساب های مختلف را تعریف نماید.

مرحله دوم : تَب پیش فاکتور : مدیر مالی با استفاده از انواع حساب ها می تواند برای دانش آموزان پیش فاکتور ایجاد نماید و اولیا پیش فاکتورها را بر روی گوشی خود مشاهده نمایند. سپس اولیا می توانند به صورت آنلاین، حساب به حساب یا چک مبلغ را پرداخت نمایند و گزارش پرداخت را در اپلیکیشن ثبت کنند. سپس در قسمت پرداخت ها، گزارش پرداخت قابل مشاهده می باشد.

مرحله سوم : تَب پرداخت ها : در این قسمت گزارش پرداخت هر دانش آموز قرار دارد و مدیر می تواند پرداخت های دانش آموزان را (هم افرادی که به صورت آنلاین پرداخت کرده اند و هم به صورت حساب به حساب) در این قسمت مشاهده کند. در صورتی که واریز مبلغ توسط اولیا به صورت آنلاین باشد یعنی از طریق اپلیکیشن مبلغ را واریز کرده اند و اگر از طریق کارت به کارت مبلغ را واریز کرده باشند اولیا باید شماره پیگیری را در اپلیکیشن وارد نمایند و مدرسه با توجه به شماره پیگیری می تواند پرداخت را تایید نماید. ستون های مختلف پرداخت ها عبارتند از:

  • نام : در این قسمت نام دانش آموز را مشاهده می کنید.
  • عنوان : در این قسمت نام پیش فاکتور را ملاحظه می کنید.
  • مبلغ : در این بخش مبلغ پیش فاکتور قرار می گیرد.
  • وضعیت پرداخت : می تواند به صورت پرداخت شده یا حالت انتظار باشد. هنگامی که شما گزارش پرداخت خود را از طریق اپلیکیشن ارسال می کنید مدیر باید آن را تایید نماید و تا آن زمان در حالت انتظار قرار می گیرد.
  • تاریخ پرداخت : در این قسمت زمان پرداخت پیش فاکتور قرار می گیرد.
  • مشاهده : مدیر با کلیک کردن بر روی این گزینه نحوه پرداخت و مبلغ را با جزییات مشاهده می کند و در صورت تایید بر روی گزینه "تایید پرداخت " کلیک می کند و در این صورت وضعیت پرداخت از حالت "در انتظار" به حالت "پرداخت شده" تغییر می کند. در این هنگام برای اولیا پیام فرستاده می شود که پرداخت آنها تایید شده است .