نمرات راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

بخش نمرات یکی از مهمترین بخش های سامانه مدیار می باشد که معلمین و مسئولین می توانند به صورت روزانه نمرات دانش آموزان را به شکل آزمونی یا درسی وارد سیستم نمایند و اولیا نمرات را دریافت کنند. ستون های بخش نمرات عبارتند از:

  • نام : اسم دانش آموزی که نمره برایش ثبت شده است را مشاهده می کنید.
  • آزمون : نام آزمون را مشاهده می کنید.
  • درس : نام درسی که نمره به آن تعلق دارد در این قسمت مشاهده می کنید. در سامانه مدیار تعدادی از درس ها به صورت پیش فرض و بر اساس مقطع موردنظر قرار داده شده است و در صورتی که مدارس تمایل داشته باشند تا درس و زیردرس هایی را اضافه نمایند این کار از طریق منو سوم قسمت نمرات به نام "درس" امکان پذیر می باشد.
  • نمره : در قسمت نمرات دو نوع نمره وجود دارد که عبارتند از نمرات توصیفی و نمرات عددی
  1. نمرات عددی : به صورت عدد می باشند و برای وارد کردن این نوع نمرات شما ابتدا ماکزیمم نمره را تعیین می کنید (یعنی مشخص می کنید که آزمون شما از چند نمره بوده است) و سپس نمره ای که دانش آموز در آزمون کسب کرده را وارد می نمایید. برای نمونه 18 از 20
  2. نمره توصیفی : این نمرات برای مقطع ابتدایی می باشد و به صورت قابل قبول، خیلی خوب یا نیاز به تلاش بیشتر می باشد.
  • توضیحات : در این قسمت اگر معلم توضیحی داشته باشد می تواند در این قسمت وارد نماید و اولیا آن را مشاهده کنند.
  • تاریخ : در این قسمت، زمان ثبت نمره را مشاهده می کنید.

در قسمت بالای صفحه می توانید بر اساس فیلدهایی که قرار داده شده و مدنظر شما می باشد، نمرات را فیلتر نمایید. این فیلدها عبارتند از :نام دانش آموز، نام آزمون ، مقطع، کلاس، تاریخ آزمون و درس. در این بخش می توانید یکی از فیلدها یا تعدادی از فیلدها را انتخاب نمایید و نمرات را بر اساس آنها فیلتر نمایید.

همچنین در انتهای صفحه گزینه "خروجی اکسل" قرار دارد که می توانید از لیست نمرات اکسل تهیه نمایید و از آن پرینت بگیرید، به صورت فایل PDF درآورید و یا در موارد دیگر از آن استفاده نمایید.