مسابقات

مسابقات

در این قسمت می توانید مسابقات خود را برگزار نمایید. به این منظور بر روی گزینه "افزودن" کلیک کرده و فیلدهای نام آزمون ، تاریخ و ساعت شروع ، تاریخ و ساعت پایان ، زمان آزمون را پر می کنیم. سپس باید مخاطب خود را که می تواند همه دانش آموزان باشد، یک کلاس باشد و یا یک مقطع باشد را انتخاب کند. 

گزینه های گوناگون هنگام کلیک بر روی مربع آبی رنگ

  • ویرایش: در صورتی که بخواهیم تغییری در زمان آزمون، مدت زمان آزمون ، کلاسی که می خواهیم آزمون برگزار کند می توانیم در این قسمت اطلاعات ذکر شده را ویرایش نماییم.
  • سوالات: به منظور قرار دادن سوالات مساقه و یا ویرایش سوالات باید بر روی این گزینه کلیک نمایید.
  • کپی: برای کپی کردن سوالات باید بر روی این گزینه کلیک کنیم.
  • نتایج: برای مشاهده نتیجه آزمون و اینکه چه افرادی در مسابقه شرکت کرده اند و چه تعداد پاسخ درست یا غلط داده اند باید به این قسمت رجوع نمایید.
  • حذف: در صورتی که بخواهید مسابقه ای را حذف نمایید بر روی این گزینه کلیک نمایید.

نظرسنجی

در این قسمت شما می توانید سوالاتی را در غالب نظرسنجی مطرح نمایید. به این منظور در بخش نظرسنجی گزینه "افزودن" را زده و مانند بخش مسابقه سوالات نظر سنجی را قرار داده و مخاطب خود را انتخاب می کنید.