مالی

 • پیش فاکتور

در صورتی که بخواهید برای یک مقطع، یک سمت، یک یا تعدادی از کاربران پیش فاکتور صادر کنید باید در این قسمت بر روی گزینه "صدور پیش فاکتور" کلیک نمایید و فیلدهای زیر را پر کنید:

 1. عنوان : باید تیتر یا عنوان پیش فاکتور را در این قسمت بنویسید.
 2. حساب مرتبط:
 3. مبلغ : مبلغ پیش فاکتور را تعیین نمایید.
 4. نوع پرداخت : یعنی مشخص کنید که نحوه پرداخت به چه صورت و از چه طریق می باشد که باید یکی از گزینه های آنلاین، دادن چک و یا واریز به حساب را انتخاب نمایید.
 5. پرداخت شده : در این قسمت باید مشخص کنید که پیش فاکتور در چه مرحله ای می باشد. به این منظور می توانید یکی از گزینه های پرداخت شده، پرداخت نشده و یا حالت انتظار را انتخاب نمایید.
 6. شماره چک : در صورتی که نحوه پرداخت با استفاده از چک می باشد، شماره چک را در این قسمت وارد نمایید.
 7. شماره کارت : در صورتی که پرداخت به صورت آنلاین است شما می توانید شماره کارت را در این قسمت وارد نمایید.
 8. شماره حساب : در صورتی که نحوه پرداخت به صورت واریز به حساب می باشد می توانید شماره حساب مربوطه را در این قسمت وارد نمایید.
 9. سررسید: در این قسمت آخرین مهلتی که کاربر می تواند مبلغ خود را واریز نماید مشخص می شود.
 10. توضیحات : در صورتی که توضیح یا مطلبی نیاز است که عنوان گردد می توانید در این قسمت وارد نمایید.
 11. مخاطب : در صورتی که پیش فاکتور برای یک دانش آموز می باشد در قسمت "دانش آموز" نام آن را انتخاب کنید. اگر این پیش فاکتور برای کل مقطع باشد، مقطع موردنظر را انتخاب کنید. در صورتی که برای کل یک کلاس باشد، کلاس مورد نظر را انتخاب نمایید و در صورتی که برای کل مدرسه می باشد باید کل مدرسه را انتخاب نمایید.
 • مالی

در این قسمت می توانید تمامی حساب های مالی را همراه با نام، عنوان ، مبلغ ، وضعیت حساب و تاریخ پرداخت ملاحظه نمایید. همچنین به منظور پیدا کردن یک حساب مشخص می توانید در قسمت "جستجو" ، نام یا شماره موبایل مخاطب را قرار دهید و حساب های مرتبط با آن فرد را ملاحظه نمایید.

 • اعتبار در مدیار

شما به منظور ارسال پیامک برای یک کاربر و یا به صورت گروهی نیاز به اعتبار یا همان شارژ پولی دارید. در این قسمت می توانید اعتبار نهایی خود را ملاحظه کنید . همچنین به منظور افزایش اعتبار بر روی گزینه "افزایش اعتبار" کلیک کرده و در قسمت "مبلغ" میزان مبلغی که می خواهید را ذکر کرده و گزینه "پرداخت" را بزنید.