رضایت نامه ها

رضایت نامه

فیلم آموزشی نحوه قرار دادن رضایت نامه

به منظور قرار دادن رضایتنامه برای دانش آموزان، مدارس می توانند از این بخش استفاده نمایند. در بخش رضایتنامه مدیریت و مسئولین مدرسه می توانند رضایتنامه های قبلی را همراه با نام رضایت نامه، ایجاد کننده، تعداد افرادی که شرکت کرده اند و تاریخ رضایتنامه ملاحظه کنند.

به منظور قرار دادن رضایت نامه جدید ابتدا بر روی گزینه "رضایت نامه جدید" کلیک نمایید و سپس فیلدهای زیر را تکمیل نمایید.

  • نام : در این بخش عنوان رضایتنامه را وارد نمایید.
  • متن : در این قسمت توضیحات را وارد نمایید.
  • مهلت رضایتنامه : در این بخش تاریخی را که اولیا مهلت دارند موافقت یا مخالفت خود را اعلام نمایند وارد کنید.
  • مخاطب : در این قسمت مخاطب خود را انتخاب نمایید. برای مثال اگر می خواهید رضایتنامه را برای کلاس خاصی ارسال کنید در قسمت کلاس ها، نام کلاس را مشخص نمایید.

سپس گزینه ثبت را بزنید. همچنین امکان ویرایش عنوان و متن رضایتنامه وجود دارد و می توان رضایتنامه را حذف نمود.

این رضایتنامه برای اولیا ارسال می شود و والدین تا زمان مهلت رضایتنامه می توانند موافقت یا مخالفت خود را اعلام نمایند.

نتایج رضایت نامه

 نحوه مشاهده نتایج رضایت نامه

در بخش نتایج رضایتنامه، شما می توانید اسامی دانش آموزان را همراه با اعلام موافقت یا مخالفت اولیا ملاحظه نمایید. والدینی که مخالفت خود را اعلام نموده اند در قسمت روبروی اسم دانش آموز "مخالفت شده" ثبت می شود. اولیایی که با رضایت نامه موافق باشند گزینه "امضا شده" روبروی اسم دانش آموز قرار می گیرد و والدین باید رضایت نامه را امضای الکترونیکی نمایند و این امضا در سامانه ثبت می شود و مسئولین می توانند آن را ملاحظه نمایند. در صورتی که اولیا موافقت یا مخالفت خود را اعلام نکنند وضعیت رضایتنامه به صورت "منتظر امضا" قرار می گیرد. لازم به ذکر است در صورتی که اولیا موافقت یا مخالفت خود را اعلام نمایند تاریخ آن نیز ثبت می گردد.

نتایج رضایت نامه

لازم به ذکر است در این قسمت گزینه سرچ وجود دارد و شما می توانید بر اساس نام رضایتنامه ، پایه ، کلاس و نام دانش آموز نتایج رضایتنامه را فیلتر و دسته بندی نمایید.

جستجوی نتایج رضایتنامه

فیلم آموزشی مشاهده نتایج رضایتنامه