دروس راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

در صورتی که در هر یک از مقاطع تحصیلی، دروس اضافه ای داشته باشید که در پیش فرض نباشد می توانید در این قسمت وارد شوید و بر روی گزینه "افزودن" کلیک نمایید. سپس فیلدهای زیر را پر نمایید:

  • نام درس: درسی که می خواهید اضافه شود را در این قسمت وارد نمایید.
  • مقطع: مقطعی که می خواهید درس مورد نظر به آن اضافه شود را انتخاب نمایید.
  • درس مادر: در این قسمت بر اساس مقطع انتخاب شده، تمامی دروس وجود دارد و شما باید یکی از این دروس را انتخاب نمایید.
  • هدف درس: در این قسمت می توانید اهداف درس را وارد نمایید.

سپس دکمه "ثبت" را بزنید . درس مورد نظر اضافه می گردد.