حضور و غیاب کلاسی

نحوه ثبت حضور و غیاب کلاسی

در این قسمت معلمین در هر زنگ درسی می توانند برای کلاس موردنظر، حضور و غیاب انجام دهند و وضعیت حضور ، غیبت و تاخیر دانش آموزان خود را در کلاس ثبت نمایند.

برای این کار ابتدا بر روی گزینه "افزودن" کلیک نمایید و سپس فیلدهای زیر را تکمیل کنید:

حضور و غیاب کلاسی مدیار

  • تاریخ : در این قسمت به صورت پیش فرض بر روی تاریخ اکنون که مربوط به همان روز است قرار دارد ولی اگر بخواهید می توانید تاریخ را تغییر دهید و تاریخ موردنظر را وارد نمایید.
  • کلاس : در این قسمت کلاس موردنظر را انتخاب نمایید. هر یک از معلمین فقط به کلاس های خودشان دسترسی دارند و سایر کلاس ها را مشاهده نمی کنند. برای مثال آقای احمدی معلم کلاس دوازدهم تجربی می باشد . در این فیلد فقط کلاس دوازدهم تجربی نمایش داده می شود و سایر کلاس ها را نمی تواند ملاحظه کند. لازم به ذکر است وقتی مدیر یا مسئولین با اکانت خودشان بخواهند اطلاعات حضور و غیاب کلاسی را وارد نمایند به کلیه کلاس ها دسترسی دارند و تمام کلاس ها برایشان نمایش داده می شود. با انتخاب کلاس، اسامی کلیه دانش آموزان همان کلاس نمایش داده می شود و کلیه دانش آموزان به صورت پیش فرض در وضعیت حاضر قرار دارند و شما می توانید برای دانش آموزانی که غیبت یا تاخیر دارند غیبت و میزان تاخیرشان در کلاس را ثبت نمایند.
  • درس : در این بخش درس موردنظر را انتخاب کنید. هر یک از معلمین فقط دروسی که تدریس می کنند را ملاحظه می کنند و سایر درس ها برایشان نمایش داده نمی شود. برای مثال آقای احمدی معلم درس ریاضی می باشد . در فیلد درس، فقط درس ریاضی نمایش داده می شود و سایر دروس را نمی تواند مشاهده کند.
  • نوبت : در این قسمت شما باید زنگ درسی را انتخاب نمایید. برای مثال کلاس دوازدهم تجربی در زنگ اول درس ریاضی دارد در نتیجه شما باید در قسمت نوبت، اول را انتخاب کنید و در قسمت درس ، ریاضی را انتخاب نمایید.

سپس گزینه ثبت را بزنید تا حضور و غیاب ثبت شود.

نحوه نمایش حضور و غیاب کلاسی

همان طور که ملاحظه می کنید حضور و غیاب کلاسی ثبت شده توسط معلم ، مانند تصویر زیر و بر اساس تاریخ نمایش داده می شود. (یعنی از آخرین مورد ثبت شده به قبل نمایش داده می شود) در این بخش شما می توانید مشاهده نمایید که در تاریخ مشخص برای کلاس و درس مورد نظر چند نفر از دانش آموزان غایب و چند نفر تاخیر داشته اند.

همچنین برای مشاهده اسامی دانش آموزان غایب و یا افرادی که با تاخیر وارد کلاس شده اند باید بر روی گزینه عملیات کلیک نمایید و سپس گزینه "ویرایش" را بزنید. در این صورت می توانید اسامی کلیه دانش آموزان کلاس را همراه با وضعیت حضورشان در کلاس مشاهده نمایید. 

لازم به ذکر است با کلیک بر روی گزینه "حذف" می توانید حضور و غیاب ساعت درسی موردنظر خود را حذف نمایید.

حضور و غیاب کلاسی مدیار

با کلیک بر روی گزینه "ویرایش" شما می توانید اسامی دانش آموز کلاس همراه با وضعیت حضور و غیابشان را ملاحظه نمایید. دانش آموزانی که با تاخیر وارد کلاس شده اند با رنگ زرد و افرادی که در کلاس حضور نداشته اند و غیبت کرده اند با رنگ قرمز نمایش داده می شوند. همچنین جلوی اسم دانش آموزان گزینه "موجه" وجود دارد و در صورتی که هریک از دانش آموزان ، غیبت یا تاخیر خود را موجه کردند می توانید تیک آن را بزنید و با انتخاب گزینه "توضیحات" می توانید متن یا فایل خود را اضافه نمایید.

حضور و غیاب کلاسی

نحوه جستجوی حضور و غیاب کلاسی

به منظور جستجو و دسته بندی حضور و غیاب های کلاسی ثبت شده در سیستم باید بر روی گزینه "سرچ" کلیک نمایید و با انتخاب فیلد موردنظر، موارد حضور و غیاب را فیلتر نمایید. لازم به ذکر است حضور و غیاب های ثبت شده در سیستم را می توان بر اساس تاریخ ، پایه ، کلاس ، درس و نوبت جستجو و دسته بندی نمود. برای مثال شما می خواهید حضور و غیاب کلاس "دوازدهم ب" را برای ماه آذر جستجو نمایید. برای این کار باید در فیلد تاریخ از 1400/09/01 تا تاریخ 1400/09/30 و در فیلد کلاس ، دوازدهم ب را وارد نمایید و سپس بر روی گزینه "جستجو" کلیک نمایید. 

نکته 1 : در هنگام جستجو وقتی فیلد پایه را انتخاب نمایید ، در فیلد کلاس فقط کلاس های همان پایه را مشاهده می کنید. برای مثال وقتی پایه را دوازدهم انتخاب نمایید در فیلد کلاس فقط کلاس های پایه دوازدهم مانند دوازدهم ریاضی، دوازدهم تجربی و ... را نمایش می دهد. 

نکته 2 : همچنین با انتخاب پایه ، درس نیز فیلتر می شود و فقط درس های همان پایه نمایش داده می شود. برای مثال وقتی پایه را دوازدهم انتخاب نمایید، در فیلد درس فقط درس های پایه دوازدهم را نشان می دهد و درس های مابقی پایه ها را نمایش نمی دهد.

جستجو حضور و غیاب کلاسی

نکته1 : در قسمت حضور و غیاب کلاسی و در بخش افزودن هر معلم فقط کلاس و درس خودش را می تواند مشاهده کند و برایشان حضور و غیاب ثبت کند و برای سایر کلاس ها و سایر درس ها نمی تواند حضور و غیاب وارد نماید.

نکته2 : در قسمت حضور و غیاب کلاسی ، معلم فقط حضور و غیاب های کلاسی خودش را می تواند مشاهده کند و حضور و غیاب های ثبت شده در سیستم که برای کلاس های دیگر و یا معلم های دیگر باشد را نمی تواند مشاهده کند و به آنها دسترسی ندارد.

نکته3 : مدیر و مسئولینی که به بخش حضور و غیاب دسترسی دارند می توانند حضور و غیاب های کلاسی تمامی معلمین و همه کلاس ها را مشاهده کنند و آنها را ویرایش یا حذف نمایند. 

نکته4 : در صورتی که مدیر تمایل داشته باشد که معلم یا مسئولین نتوانند حضور و غیاب های ثبت شده در سیستم را ویرایش یا حذف نمایند باید دسترسی آنها به این بخش را مسدود نماید . برای این کار باید از قسمت کاربران و بخش دسترسی ها ، دسترسی به ویرایش و حذف حضور و غیاب را مسدود نماید و معلمین و مسئولین تنها بتوانند حضور و غیاب کلاسی خود را ثبت نمایند.